Αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 1/2020 (ΦΕΚ 1 τ.Α’/10.01.2020) ρυθμίζονται θέματα εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων της εκπαιδευτικής σειράς 2019 – 2021 καθώς επίσης τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις για την  «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων»

Πιο αναλυτικά:

Α. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές είναι ίδιες με εκείνες των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων)

Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή κατάταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση Όπλων

Β. Επίσης οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων στις Στρατιωτικές Σχολές, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων και κρίθηκαν ικανοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν κάθε φορά για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και προσκόμισαν στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετική βεβαίωση από τις ως άνω Σχολές ή τις αρμόδιες για την έκδοση της Υπηρεσίες, θεωρούνται αυτοδικαίως ΙΚΑΝΟΙ και για τις Αστυνομικές Σχολές και δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία  στο άρθρο 6  του Π.Δ. 11 (ΦΕΚ 17 τ.Α΄/ 27.01.2014) –  αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την  σωματική ικανότητα των μαθητών  των στρατιωτικών σχολών.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ