Δεκτά τα πτυχία Κολλεγίων για τον διορισμό εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία

Μόνιμος διορισμός εκπαιδευτικών και με πτυχία Κολεγίων

Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται πως τα πτυχία που χορηγούνται από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής γίνονται δεκτά από το Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία και εφόσον έχουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

Με αυτή τη διάταξη ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη αποφοίτων κολεγίων στην εκπαίδευση.

ptyxia

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως η προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένη παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ptyxia aitiologiki
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ