{0116} : Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 25/11/2022

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα  Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Πρόγραμμα Α: Κατεύθυνση Ιστορίας

ΚωδικόςΜάθημαΑρ. Μαθ.
1.1Αρχαία ελληνική φιλολογία2
1.2Λατινική φιλολογία1
1.3Αρχαία ελληνική ή λατινική ή βυζαντινή ή νέα ελληνική φιλολογία1
1.4Αρχαία ιστορία2
1.5Ιστορία μέσων χρόνων – Βυζάντιο2
1.6Ιστορία μέσων χρόνων – Δυτική Ευρώπη2
1.7Ιστορία νεωτέρων χρόνων2
1.8Τουρκολογία2
1.9Προϊστορική αρχαιολογία1
1.10Κλασική αρχαιολογία1
1.11Βυζαντινή αρχαιολογία1
1.12Ιστορία τέχνης της Δύσης1
1.13Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) ιστορίας6
1.14Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
(περιλ. των μαθημάτων Διδάσκοντας το παρελθόν Ι και
Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ
3
1.15Σεμινάρια ιστορίας6
1.16Ελεύθερη επιλογή (παράδοση) από το Τμήμα Φιλολογίας1
1.17Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από τα τρία Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής3
1.18Ελεύθερες επιλογές (παραδόσεις) από το Τμήμα Φιλολογίας
ή το Τμήμα Φ.Κ.Σ. (περιλ. παιδαγωγικών)4
5

Πρόγραμμα Β: Κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΚωδικόςΜάθημαΑρ. Μαθ.
2.1Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία 1
2.2Αρχαία Ελληνική ή/και Βυζαντινή Φιλολογία (υποχρεωτικά μία
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
3
2.3Λατινική Φιλολογία1
2.4Αρχαία Ιστορία 2
2.5Ιστορία Μέσων Χρόνων (Βυζάντιο ή/και Δυτική Ευρώπη) 2
2.6Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ή Τουρκολογία2
2.7Ιστορία (οποιαδήποτε ιστορία) 1
2.8Προϊστορική Αρχαιολογία4
2.9Κλασική Αρχαιολογία4
2.10Βυζαντινή Αρχαιολογία4
2.11Ιστορία της Τέχνης της Δύσης 5
2.12Συμμετοχή σε ανασκαφική ή άλλη έρευνα πεδίου που
διεξάγεται από τον Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
1
2.13Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (παραδόσεις ή σεμινάρια του Τμήματος,
συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων Διδάσκοντας το παρελθόν Ι και
Διδάσκοντας το παρελθόν ΙΙ, ή των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής
Σχολής, συμπεριλαμβανομένων των παιδαγωγικών και της παιδαγωγικής
άσκησης στο ΦΚΣ)
6
2.14Σεμινάρια:
Ένα Προϊστορικής Αρχαιολογίας
ένα Κλασικής Αρχαιολογίας
ένα Βυζαντινής Αρχαιολογίας
ένα Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης
ένα οποιασδήποτε Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης
ένα οποιασδήποτε Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Τέχνης της Δύσης ή Ιστορίας
6

Κατάλογος προσφερόμενων μαθημάτων

Χειμερινό εξάμηνο 

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας:

Αρχαία Ιστορία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Έλληνες και βάρβαροι: αλληλένδετες ιστορίες (Π)5
Ε-2Θεσμοί και ιδεολογίες στις κοινωνίες της αρχαιότητας (Π)5
Ε-3Ο Μέγας Αλέξανδρος και η εποχή του (Σ)10
Ε-4Τα κρητικά νομισματοκοπεία από τους αρχαϊκούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους (Σ)
10

Βυζαντινή Ιστορία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Από τις πηγές στην ιστορική σύνθεση: η δουλειά του ιστορικού του βυζαντινού Μεσαίωνα (Π)5
Ε-2Κράτος και κοινωνία στο βασίλειο των Κομνηνών της Τραπεζούντας (Π)5
Ε-3Στρατός και πόλεμος στον βυζαντινό κόσμο (Σ)10
Ε-4Βυζαντινές πηγές της οθωμανικής ανόδου (Σ)10

Ιστορία Μέσων Χρόνων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Κοινωνία και οικονομία στη Δυτική Ευρώπη, 1000-1500 (Π)5
Ε-2Ιστορία της πολιτικής σκέψης στη μεσαιωνική Ευρώπη (Π)5
Ε-3Πόλεμος, οικονομία και κοινωνία στην Ευρώπη, 8ος-14ος αιώνας (Σ)10

Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων

Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Επαναστάσεις στην Ευρώπη, 16ος -18ος αιώνας, Α΄ μέρος (Π)5
Ε-2Η Γαλλική Επανάσταση (Π)5
Ε-3στορία της Ευρώπης από τις αυτοκρατορίες στο Διπολικό
κόσμο, 1912-1956 (Π)
5
Ε-4Στην κορυφή του Παγκόσμιου Στόλου. Η ιστορία της ναυτιλίας
των Ελλήνων, 18ος- 21ός αιώνας (Π)
5
Ε-5Πηγές και μέθοδοι της ιστορίας (Σ) 10
Ε-6Η ελληνική βιομηχανία, 1830-σήμερα (Σ)10
Ε-7Ο πόλεμος στην λογοτεχνία και την τέχνη (Σ) 10

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών

Τουρκολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Διεθνείς σχέσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Π)5
Ε-2Ιστορία των τουρκικών λαών (Π)5
Ε-3Η Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Σ)10

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Προϊστορική Αρχαιολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Εισαγωγή στον μυκηναϊκό πολιτισμό (Π)5
Ε-2Παλαιολιθική Ελλάδα (Σ)10
Ε-3Θάνατος και ταφικές πρακτικές στο μυκηναϊκό Αιγαίο (Σ)10

Κλασική Αρχαιολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Αρχαιολογία της καθημερινής ζωής (Π) 5
Ε-2Κεραμική της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου (Π)5
Ε-3Ίαση και Ασκληπιεία (Σ)10

Βυζαντινή Αρχαιολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Υστεροβυζαντινή τέχνη (1204-1453): παράδοση και
ανανέωση (Π)
5
Ε-2Εισαγωγή στην πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία (Π)5
Ε-3Μυστράς: Η υστεροβυζαντινή πόλη και τα μνημεία της (Σ)10

Ιστορία Τέχνης της Δύσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Leonardo da Vinci: 1519-2019 (Π)5
Ε-2Το έργο του Ρέμπραντ (1606-1669) (Π)5
Ε-3Η αρχαία τέχνη στην Αναγέννηση (Σ)
10

Εργαστηριακά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Διαδίκτυο και ανθρωπιστικές επιστήμες: ιστορική
αναδρομή, μέθοδοι αξιολόγησης, διαδικτυακά ερευνητικά εργαλεία
5
Ε-2Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών5
Ε-3Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή5
Ε-4Αξιοποίηση εφαρμογών και εργαλείων Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη επιστημονικού και ερευνητικού ψηφιακού περιεχομένου5

Εαρινό εξάμηνο

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας

Αρχαία Ιστορία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Από τον Οκταβιανό Αύγουστο ως τον Διοκλητιανό: θεσμοί των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων (Π)5
Ε-2O 4ος αιώνας (Π)5
Ε-3Όψεις της ανθρώπινης κινητικότητας στην αρχαία Μεσόγειο (Σ)10

Βυζαντινή Ιστορία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Ο Ιουστινιανός Α΄ και η εποχή του (Π)5
Ε-2Τα μεσαιωνικά Βαλκάνια (Π)5
Ε-3Τύποι βυζαντινών εγγράφων και η σημασία τους ως ιστορικών πηγών (Σ)10

Ιστορία Μέσων Χρόνων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Κρατική συγκρότηση και κοινωνική εξέλιξη στη δυτική Ευρώπη: το παράδειγμα της Γαλλίας και της Αγγλίας, 1000- 1300 (Π5
Ε-2Μεσαιωνική ιστοριογραφία (Π)5
Ε-3Όψεις της κοσμικής και εκκλησιαστικής κοινωνίας στη μεσαιωνική Ευρώπη (Σ)10

Τομέας Ιστορίας Νεότερων Χρόνων

Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Επαναστάσεις στην Ευρώπη, 16ος -18ος αιώνας, Β΄ μέρος (Π)5
Ε-2Ελληνική ιδεολογία και ιστοριογραφία στον 19o αιώνα (Π)5
Ε-3Εισαγωγή στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδος, 1830-1912 (Π5
Ε-41821: παλιά και νέα ζητήματα (Σ)10
Ε-5Η ιστορία μέσα από τις εφημερίδες (Σ)10
Ε-6Θέματα ιστορίας της Ευρώπης του 20ού αιώνα (Σ)10
Ε-7Ιστορία Επιχειρήσεων και η δημιουργία της παγκόσμιας οικονομίας (Σ)10

Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών

Τουρκολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η κοινωνία της στο σχήμα της σχέσης «Ανατολής-Δύσης» (Π5
Ε-2Όψεις του οθωμανικού πολιτισμού (Π)5
Ε-3Οθωμανικές πηγές για την Ελληνική Επανάσταση (Σ)10

Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Προϊστορική Αρχαιολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Καλειδοσκόπιο της Μινωικής Αρχαιολογίας V (Π)5
Ε-2Οικιστική, αρχιτεκτονική και τοπίο στον μυκηναϊκό κόσμο
(Σ)
10

Κλασική Αρχαιολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Αρχαία ελληνικά ιερά. Το παράδειγμα του ιερού της Ολυμπίας (Π)5
Ε-2Αρχαιολογία του θανάτου (Π)5
Ε-3Γεωμετρική κεραμική: κέντρα παραγωγής και τεχνοτροπία (Σ)10
Ε-4Τυπολογία και εργαστήρια παραγωγής κεραμικής κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο (Σ)10

Βυζαντινή Αρχαιολογία

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Από την Εικονομαχία στην 4η Σταυροφορία: Η τέχνη της μέσης βυζαντινής εποχής (8ος-12ος αιώνας) (Π)5
Ε-2Η Κωνσταντινούπολη και τα μνημεία της (330-1453) (Π5
Ε-3Η βυζαντινή Πελοπόννησος (Σ)10

Ιστορία Τέχνης της Δύσης

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Ισπανική ζωγραφική από τον Γκρέκο στον Γκόγια (Π)5
Ε-2H τέχνη στη Φλωρεντία κατά τον 15ο αιώνα (Π)5
Ε-3Η τέχνη στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου: 1922-1940 (Π)5
Ε-4Μυθολογικά θέματα στη ζωγραφική της Αναγέννησης (Σ)10
Ε-5Παραγγελιοδότες και καλλιτέχνες στην Αναγέννηση (Σ)10

Εργαστηριακά μαθήματα

ΚωδικόςΜάθημαECTS
Ε-1Διαδίκτυο και ανθρωπιστικές επιστήμες: ιστορική αναδρομή, μέθοδοι αξιολόγησης, διαδικτυακά ερευνητικά εργαλεία5
Ε-2Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών5
Ε-3Προχωρημένες δεξιότητες σε εφαρμογές πληροφορικής και χρήση υπολογιστή5
Ε-4Εισαγωγικές δεξιότητες σε εφαρμογές γεωπληροφορικής(GIS) και σχεδίασης με χρήση υπολογιστή5

 

Τέλος, σας παραθέτουμε τις Καταστάσεις των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων για την στήριξη του ανωτέρω προγράμματος σπουδών: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ