Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ 2020 – Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων – ΦΕΚ

Με την Υ.Α. Αριθμ. Φ.251/182992/Α5/22-11-2019 (ΦΕΚ Β΄ 4441/2019) καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Γενικού Λυκείου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ισχύει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2020.

Επίσης στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Υ.Α.  Αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22-11-2019  με την οποία τροποποιείτε  η με αρ. πρωτ. Φ6/151817/Δ4/ 30-09-2019 (Β΄ 3698) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2019-2020» ως προς την ύλη των μαθημάτων των ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ