Ενδεικτική Επισκόπηση

Παρουσιάσεις τμημάτων ΑΕΙ  (για τους μαθητές Λυκείων)
1.

Ψυχολογίας (Αθήνα) – Ε.Κ.Π.Α 

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο
2. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο
3. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

Πρόγραμμα Σπουδών

2ο  & 3ο  Επιστημονικό Πεδίο
4. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)

Πρόγραμμα Σπουδών

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ)  (για φοιτητές & ενήλικες)
1. ΠΜΣ:  Αστικό Δίκαιο (Civil Law) Ε.Κ.Π.Α. (Τμήμα Νομικής)
2. ΠΜΣ: Αρχαιολογία, Τέχνη & Πολιτισμός Α.Π.Θ. (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας)
Γνωρίστε τα επαγγέλματα – Επαγγελματικές Μονογραφίες  (για μαθητές Γυμνασίων) 
1. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Τεχνολογικά & Καλλιτεχνικά Επαγγέλματα
2. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Επαγγέλματα Υγείας

 

mysep.gr : για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

Τα πάντα για τις σπουδές και την καριέρα σου!!!

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ