Κατάργηση των τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης στα Πανεπιστήμια

Κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση των τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης  στα Πανεπιστήμια,  την εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το παλιό σύστημα εισαγωγής καθώς και την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων Κολεγίων και ξένων πανεπιστημίων με τα αντίστοιχα ελληνικά.

Αναλυτικά σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο περιέχει διατάξεις, στα άρθρα 166-172 του  Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ