Η επίδοση και το φύλο ως παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου 

Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση  της Αρχής  Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για την επιλογή μαθητών  μεταξύ ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.

Το φύλο και οι βαθμοί επίδοσης στην Γ’ Γυμνασίου είναι δύο παράγοντες που φαίνεται ότι συνδέονται με την επιλογή Επαγγελματικού Λυκείου αντί του Γενικού Λυκείου. Πράγματι, στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού στα ΕΠΑ.Λ. το 68,6 % είναι αγόρια και μόνο το 31,4% είναι κορίτσια. Έτσι, η απόφαση για την επιλογή επαγγελματικού Λυκείου φαίνεται να είναι 7 προς 3 υπέρ των αγοριών. Ο λόγος αυτός παραμένει αμετάβλητος, ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη την επίδοση των μαθητών και των μαθητριών στα μαθήματα της Γ΄ Γυμνασίου.

Πράγματι, το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης  που παρουσιάζουμε στον Πίνακα 44, δείχνει ότι η πιθανότητα επιλογής του ΕΠΑ.Λ. αυξάνεται κατά μέσο όρο 60% για κάθε μία τυπική απόκλιση κάτω από τον μέσο όρο στη βαθμολογία των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε για πολλά από τα μαθήματα που εξετάζονται στην Γ΄ Γυμνασίου και, φυσικά, και για τον μέσο όρο της βαθμολογίας στην τάξη αυτή.

Το εύρημα αυτό μπορεί να αξιολογηθεί και σε σχέση με την κοινωνικά κατασκευασμένη αντίληψη περί του ότι η επαγγελματική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι για όσους και για όσες δεν έχουν τη ικανότητα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της «κανονικής» δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (βλ. Wyse, Hayward, &Pandya 2016, Field, Kuczera, & Pont 2007).

 

Ολόκληρη η ετήσια έκθεση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. εδώ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ