Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Επαγγελματικού Λυκείου 2019

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων 2019

Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Κωδ. Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής Κατεύθυνσης

Ίδρυμα Ειδ. Μαθ. Αρχικές Θέσεις Βάση 2019

Αστυνομικές Σχολές

870 Αστυφυλάκων (Μόνο για πολίτες) – Γενική Σειρά Αστυν. Σχολές (12) 12 16.575
870

Αστυφυλάκων (Μόνο για πολίτες) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι 10%

<< (12) 1 16.275

Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας

876

Σχολή Πυροσβεστών (Μόνο για πολίτες)

Σ.Π.Α. (13) 4 17.510

Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων  Λ.Σ. – ΕΛ. AKT.

Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. (12) 5 16.985

Στρατιωτικές Σχολές

862 Μον. Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Γενική Σειρά) Στρατ. Σχολές  (12) 7 15.845
862

Μον. Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. 3648/α

<< (12) 4 15.475
863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Γενική Σειρά) 

<< (12) 3 16.545
863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. 3648/α)

<< (12) 1 16.360
880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατ. Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Γενική Σειρά)

<< (12) 2 17.990
880

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατ. Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. 3648/α)

<< (12) 1 16.790
879

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθ. Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Γενική Σειρά)

<< (12) 1 17.895
879

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθ. Επιχειρησιακής Υποστήριξης ( Ειδ. Κατ. 3648/α)

<< (12) 1 17.765
878

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Γενική Σειρά)

<< (12) 5 16.695
878

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. 3648/α)

<< (12) 3 16.365
864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) -Γενική Σειρά

<<  (12) 4 16.210
864

Μον. Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)- Ειδ. Κατ. 3648/α

<< (12) 2 15.290

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

818

Σχολή Μηχανικών- Γενική Σειρά

Α.Ε.Ν. (12) 87 11.265
818

Σχολή Μηχανικών -Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι 10%

<<  (12) 9 8.765
818

Σχολή Μηχανικών- Ειδ. Κατ. Κοιν. Κριτήρια

<< (12) 2 10.845
818

Σχολή Μηχανικών- Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι 3%

<< (12) 3 11.195
817

Σχολή Πλοιάρχων – Γενική Σειρά 

<<  (12) 121 11.775
817

Σχολή Πλοιάρχων- Ειδ. Κατ. Κοιν. Κριτήρια

<< (12) 3 9.265
817

Σχολή Πλοιάρχων- Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι 10%

<<  (12) 12 9.865
817

Σχολή Πλοιάρχων- Ειδ. Κατ.  Τρίτεκνοι 3%

<< (12) 4 11.550

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής  Εκπ/σης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

Α.Σ.Τ.Ε.  (9) 24 3.450
613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

<<  (9) 24 6.565

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

497

 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.   24 10.435
507

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

<<   24 8.955
477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

<<   24 12.890
776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

<<   24 3.390

Α.Σ.Κ.Τ.

384

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ   9 12.595

Πανεπιστήμια

227

Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ.   6 9.745
233

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

<< (1) 6 19.050
279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

<<   6 17.410
285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

<<   6 3.710
273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

<<   29 13.880
275

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

<<   14 10.455
147

Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Θεσσαλονίκη)

<< (9) 13 5.020
403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

<< (11) 16 15.424
402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

<< (11) 14 11.250
134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

<<   16 16.545
219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

<<   10 16.760
168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

<<   8 13.365
297

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

<<   8 18.880
163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

<<   9 12.775
307

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

<<   5 17.960
363

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

<<   5 8.670
211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

<<   6 17.660
406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

<< (2) 7 13.215
305

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

<<   4 18.010
311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

<<   39 7.990
338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

<<   15 15.280
357

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

<<   14 7.175
203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

<<   7 13.270
291

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

<<   5 18.100
255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

<<   9 10.335
326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν.   13 8.015
327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων  και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

<<   15 10.540
325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

<<   13 15.480
1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

<<   19 5.115
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

<<   27 2.880
324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) 

<<   13 6.895
328

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

<<   13 15.885
323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

<<   21 7.690
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

<<   22 2.105
1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.   23 6.390
1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιµη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

<<   11 15.900
1609

Βιβλιοθηκονοµίας,  Αρχειονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

<<   16 9.025
1615

Βιοϊατρικών Επιστηµών (Θεσσαλονίκη)

<<   22 16.215
1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

<<   30 10.890
1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

<<   19 6.090
1627

Δηµιουργικού Σχεδιασµού και Ένδυσης (Κιλκίς)

<<   17 7.095
1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

<<   18 5.825
1605

Διοίκησης Οργανισµών, Μάρκετινγκ και Τουρισµού (Θεσσαλονίκη)

<<   32 9.380
1607

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

<<   34 7.445
1635

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Θεσσαλονίκη)

<<   14 12.440
1613

Επιστηµών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

<<   12 16.380
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

<< (1) 10 9.700
1606

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη)

<<   20 6.540
1604

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Καβάλα)

<<   35 4.340
1614

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) 

<<   12 16.820
1624

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

<<   22 14.655
1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

<<   12 11.940
1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστηµάτων (Θεσσαλονίκη)

<<   20 12.930
1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

<<   15 11.290
1620

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

<<   13 1.750
1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

<<   13 14.145
1617

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

<<   26 14.255
1618

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

<<   12 16.805
1602

Οικονοµικών Επιστηµών (Σέρρες)

<<   28 3.990
1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

<<   28 5.675
1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

<<   24 10.770
1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

<<   11 2.035
1628

Φυσικής (Καβάλα)

<<   10 9.110
1616

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

<<   14 17.755
353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

Δ.Π.Θ.   27 5.930
234

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

<< (1) 6 13.545
212

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

<<   20 5.345
404

Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

<< (11) 37 10.544
160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην  Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

<<   21 14.075
223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

<<   13 13.890
302

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

<<   7 18.330
1301

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

<<   12 7.135
1302

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

<<   13 2.780
224

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης (Ξάνθη)

<<   7 13.780
476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

<<   7 11.430
290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

<<   7 15.890
97

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

<<   33 1.275
373

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) 

<<   18 2.225
207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

<<   11 4.725
1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

Ε.Κ.Π.Α.   10 6.170
1002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας)

<<   10 11.890
277

Βιολογίας (Αθήνα)

<<   5 17.175
283

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) 

<<   7 4.345
1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

<<   23 10.000
1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

<<   10 9.265
154

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

<<   13 16.270
148

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

<< (9) 15 13.495
401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) (Αθήνα)

<< (11) 16 13.910
146

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

<<   11 12.790
295

Ιατρικής (Αθήνα)

<<   8 19.010
1006

Κοινωνιολογίας (Αθήνα)

<<   10 6.110
408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

<< (2) 8 15.520
306

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

<<   13 17.655
303

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

<<   5 18.210
309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

<<   37 3.530
330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

<<   21 12.935
123

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

<<   23 3.290
1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

<<   23 8.765
289

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

<<   6 17.765
253

Φυσικής (Αθήνα)

<<   10 10.100
1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

<<   10 11.570
1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.   21 8.890
1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισµού (Ηράκλειο)

<<   30 8.845
1656

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

<<   23 7.380
1653

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

<<   15 14.260
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) <<   26 11.195
1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

<<   19 9.290
1652

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

<<   16 15.090
1654

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής  (Ηράκλειο)

<<   24 5.725
1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

<<   14 12.815
1664

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

<<   16 7.955
1651

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

<<   16 14.830
225

 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π.   6 8.440
231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

<< (1) 5 20.690
217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

<<   13 16.125
241

Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών (Αθήνα)

<<   5 11.885
209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

<<   7 16.465
229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

<<   5 15.855
201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

<<   7 14.430
342

Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν.   13 5.570
1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

<<   25 6.140
407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

<< (15) 11 10.620
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

<<   23 8.930
366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

<<   24 9.120
367

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

<<   11 8.905
1455

Τουρισμού (Κέρκυρα)

<<   13 4.340
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) <<   26 7.875
150

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

Ο.Π.Α.   15 6.365
240

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

<<   18 11.600
347

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

<<   24 10.310
314

Μάρκετινγκ  και Επικοινωνίας (Αθήνα)

<<   20 9.070
312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

<<   25 5.360
313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

<<   30 8.565
333

Πληροφορικής (Αθήνα)

<<   23 12.075
329

Στατιστικής (Αθήνα)

<<   14 2.890
310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου   22 7.840
320

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

<<   39 3.755
372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

<<   15 13.715
162

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

<<   29 13.565
348

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

<<   24 1.125
222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

<<   7 10.235
344

Μηχανικών Πληροφορικών  και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

<<   12 8.330
238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

<<   7 11.495
180

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

<<   23 10.740
612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

<< (3) 9 12.825
276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

<<   10 8.905
354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

<<   15 11.385
1391

Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

<<   13 8.435
673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής   12 15.790
668

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

<<   12 10.100
678

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

<<   36 16.680
674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

<<  (1) 22 14.465
679

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

<<   21 15.410
669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

<<   40 6.655
670

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

<<  (9) 33 5.240
684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

<<   12 11.035
685

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

<<   13 8.345
680

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

<<   13 17.620
675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

<<  (1) 12 12.695
387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

<<   31 11.950
671

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

<<   12 16.445
672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

<<   22 5.985
681

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

<<   12 16.975
388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

<<   12 12.185
389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

<<   36 10.645
390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

<<   26 11.720
391

Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)

<<   11 5.910
392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

<<   17 15.140
393

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

<<   11 14.030
682

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

<<   18 16.405
394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

<<   23 9.025
676

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

<< (1) 8 12.305
683

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

<<   13 17.875
677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

<<   11 12.990
1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.   31 8.805
1549

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Κοζάνη)

<<   32 2.945
1544

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

<<   40 7.070
1551

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) 

<<   22 8.370
1558

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) 

<<   10 17.465
1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

<<   8 13.310
1545

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Κοζάνη)

<<   40 3.180
1553

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

<<   16 15.240
1541

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

<<   10 10.900
1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων (Κοζάνη)

<<   10 11.845
210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

<<   8 14.470
1548

Οικονοµικών Επιστηµών (Καστοριά)

<<   12 2.160
1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

<<   30 3.130
341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

<<   19 14.015
1543

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

<<   32 840
1554

Πληροφορικής (Καστοριά) 

<<   23 9.855
1547

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης (Γρεβενά)

<<   30 1.260
236

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας (1) 6 16.625
284

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

<<   13 14.725
1422

Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

<<   17 9.985
360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

<<   20 5.985
274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

<<   17 11.540
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

<<   23 6.555
1425

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

<<   12 14.140
1426

Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

<<   12 15.010
1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

<<   35 5.680
1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

<<   13 6.780
1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

<<   15 10.665
405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

<< (11) 19 10.851
220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Βόλος)

<<   10 15.560
300

Ιατρικής (Λάρισα)

<<   5 18.700
308

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

<<   5 17.590
1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

<<   24 5.605
228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

<<   5 2.700
332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

<<   6 16.210
1433

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

<<   16 15.775
350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

<<   25 3.840
166

Παιδαγωγικό Τμήμα  Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

<<   15 15.260
1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

<<   16 9.750
99

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

<<   28 9.770
369

Πληροφορικής και Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

<<   21 9.195
208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

<<   6 5.610
1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

<<   10 7.965
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

<<   16 11.885
1437

Φυσικής (Λαμία)

<<   6 8.860
1438

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

<<   16 17.045
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

<<   28 10.540
1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων   14 14.220
779

Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών (Ιωάννινα)

<< (1) 3 11.070
280

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

<<   7 15.705
1242

Γεωπονίας (Άρτα)

<<   22 7.965
301

Ιατρικής (Ιωάννινα)

<<   7 18.445
1244

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

<<   27 3.180
1245

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

<<   15 15.990
272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

<<   7 11.080
340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

<<   11 12.880
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

<< (15) 15 11.700
1249

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

<<   22 15.165
345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

<<   28 3.695
156

Παιδαγωγικό  Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

<<   28 14.290
1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

<<   27 8.255
259

Φυσικής (Ιωάννινα)

<<   12 8.635
282

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης   7 15.845
200

Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

<<   13 9.175
216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

<<   18 11.700
304

Ιατρικής (Ηράκλειο)

<<   6 18.270
149

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

<<   20 1.890
321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

<<   32 1.815
158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

<<   19 14.085
351

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

<<   25 885
261

Φυσικής (Ηράκλειο)

<<   9 8.775
161

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας (9) 18 6.035
174

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

<<   18 10.860
1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών)

<<   14 13.930
1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα)

<<   14 12.535
337

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

<<   31 8.535
409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

<< (15) 9 11.958
317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

<<   30 12.555
322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

<<   30 9.390
232

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πατρών  (1) 6 16.560
281

Βιολογίας (Πάτρα)

<<   8 16.330
287

Γεωλογίας (Πάτρα)

<<   10 1.140
1279

Γεωπονίας (Αμαλιάδα)

<<   23 6.515
352

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

<<   33 5.280
346

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων  (Αγρίνιο)

<<   21 5.080
1283

Διοίκησης Τουρισµού (Πάτρα)

<< (9) 17 4.450
1282

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

<<   29 8.095
1277

Επιστήµης Βιοσυστηµάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι)

<<   21 9.050
1278

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Αγρίνιο)

<<   18 7.445
288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

<<   15 9.920
1280

Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

<<   21 5.855
136

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

<<   18 14.545
1276

Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

<<   19 4.835
221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

<<   15 12.060
169

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

<<   12 11.900
299

Ιατρικής (Πάτρα)

<<   8 18.750
1274

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

<< (14) 11 15.810
215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

<<   11 14.315
1287

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Αγρίνιο)

<<   9 10.955
213

Μηχανολόγων  & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

<<   8 14.795
1285

Μουσειολογίας (Πύργος)

<<   26 4.835
1272

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

<<   20 15.005
319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

<<   31 3.765
205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

<<   9 7.370
293

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

<<   8 17.400
257

Φυσικής (Πάτρα)

<<   11 8.715
1273

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

<<   17 16.755
336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) 

Παν. Πειραιώς   17 10.490
355

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) 

<<  (9) 16 3.770
157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

<<   25 4.670
315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) 

<<   33 3.005
316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

<<   35 7.935
339

Πληροφορικής (Πειραιάς)

<<   20 12.085
318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) 

<<   27 1.555
375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

<<   9 14.590
155

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

<<   20 5.825
262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

<<   20 10.590
1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου   23 6.910
1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Καλαμάτα)

<<   39 4.035
1518

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

<<   15 7.750
1516

Επιστήµης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

<<   15 14.595
1512

Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων (Καλαμάτα)

<<   16 7.180
1522

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

<<   24 11.230
362

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

<<   17 11.720
187

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

<<   15 2.870
1513

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (Καλαμάτα)

<<   21 4.150
1515

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

<< (14) 11 15.060
1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

<<   16 13.605
190

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

<<   16 14.820
361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

<<   37 1.750
400

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

<<   17 3.150
1517

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

<<   14 7.715
98

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)

<<   24 8.315
411

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

<<   14 4.005
1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

<<   15 845
1520

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

<<   13 16.195
1519

Ψηφιακών Συστηµάτων (Σπάρτη)

<<   20 8.535
124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο Παν.   33 5.120
179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών  Σπουδών (Αθήνα)

<< (9) 17 9.610
153

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

<< (9) 16 4.195
159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

<<   16 4.145
126

Κοινωνιολογίας (Αθήνα)

<<   18 6.365
152

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

<<   24 3.190
370

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολυτεχνείο Κρήτης  (1) 6 11.935
331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Χανιά)

<<   10 12.495
242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

<<   6 10.790
230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

<<   9 11.995
214

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

<<   7 11.085
356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο Παν.   8 9.530
294

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

<<   8 17.295
144

Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα)

<<   9 4.160
412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

<<   12 11.675

Ειδικά Μαθήματα – Ιδιαιτερότητες

Ορισμένα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα, τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά). Ειδικότερα:

(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ” και “ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ”.

(2)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “ΑΡΜΟΝΙΑ” και “ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ”.

(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(6)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(8)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(9)  Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”, “ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ”.

(11)      Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα “ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια”, “ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ”, “ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια” και “50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ”.

(12)      Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις.

(13)      Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.

(14)      Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου – άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.

(15)      Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” και “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”

(16)      Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ