Τα πάντα για το Μηχανογραφικό

Οδηγίες  Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου :

Στοιχεία Μηχανογραφικού:

  1. Το Μηχανογραφικό του 2019 (για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων),  σε μορφή pdf.
  2. Το Μηχανογραφικό του 2019 (για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, σε μορφή pdf.
  3. Ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης. Περιέχει τις σχολές & τμήματα σε κάθε Πανεπιστήμιο, σε μορφή pdf.

ή εναλλακτικά

  1. Μηχανογραφικό Δελτίο με 4 Πεδία ενιαίο σε μορφή pdf  (από το ΥΠΠΕΘ)
  2.  Μηχανογραφικό Δελτίο με 5 Πεδία ενιαίο σε μορφή pdf (από το ΥΠΠΕΘ)

Εγκύκλιοι Μηχανογραφικού 2019

Υπολογισμός Μορίων

  •  https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ (Χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό των Μορίων, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων).

Μηχανογραφικά Δελτία Κύπρου 2019: αίτηση εισδοχής : εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ