Ένταξη του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Τροποποίηση της Φ.253/85476/Α5/2015 (Β’/995) υπουργικής απόφασης με θέμα: Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’/50) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Με την νέα Υπουργική Απόφαση Φ.253/97174/Α5  που δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ  2442 τ.Β’/20.06.2019 εντάσσεται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης, το τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (με έδρα το Ρέθυμνο) της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ