Το Μηχανογραφικό του 2019 για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

Το τελικό  Μηχανογραφικό του 2019  (για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων) :

Το Μηχανογραφικό του 2019 για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

 

επιμέλεια: Πύλη Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες Πρόσβασης στην τράπεζα πληροφοριών mysep.gr : εδώ

Καθώς και τις για τις δράσεις μας: εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ