Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1790 τ.Β’/21.05.2019),  οι οποίες καθορίζουν το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου, καθώς επίσης της Α’, Β’ και  Γ’ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε αναλυτικά τα μαθήματα:  εδώ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ