Ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση  Αριθμ. Φ.337/56/208953/Σ.2346 (ΦΕΚ 1506 τ.Β΄/ 06.05.2019) που καθορίζει τον αριθμό των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ 1506 τ.Β΄/ 06.05.2019)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ