Νόμος του κράτους η νέα ακαδημαϊκή οργάνωση των Πανεπιστημίων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4610  (ΦΕΚ 70/07.05.2019) με τίτλο: Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Δείτε παρακάτω την νέα ακαδημαϊκή οργάνωση (σχολές & τμήματα) που προβλέπονται στον ανωτέρω νόμο για τα παρακάτω Πανεπιστήμια:

Ήδη η συντακτική ομάδα ενσωμάτωσε πλήρως όλες τις ανωτέρω ακαδημαϊκές μεταβολές στην Βάση Δεδομένων του  mysep.gr, οι οποίες  θα τεθούν σε ισχύ από το επόμενο ακαδ. έτος 2019-2020.

Σε συνεργασία με τις γραμματείες των σχολών εργάζεται εντατικά, συλλέγει διασταυρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (προγράμματα σπουδών, μαθήματα και επαγγελματικά δικαιώματα) για τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, για να σας προσφέρει πάντα αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση σε κάθε ζήτημα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στην παρούσα φάση συνίσταται η αναζήτηση να γίνεται:

Σχολές & τμήματα ανά Πανεπιστήμιο ή

Σχολές & τμήματα ανά Επάγγελμα ή

Σχολές & τμήματα ανά Πόλη

και όχι ανά Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης (για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων) ή ανά τομέα ΕΠΑ.Λ. (για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων) διότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι σχετικές Υπουργικές αποφάσεις ένταξης των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων στα επιστημονικά πεδία ή των τομέων ΕΠΑΛ.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ