{1543} : Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 03/08/2023

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχολή Οικονομικών Επιστημών 

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)

Έδρα :

Διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. 50131, Κοζάνη

Τηλ. 24610 68113 Fax. 24610 39682 E-mail: rdcbs@uowm.g

Σκοπός του τμήματος :.

Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

  • Είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου.
  • Είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Η ακαδηµαϊκή λειτουργία του τμήματος και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020.

Αξονες του τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε πτυχίο «Επιστήμης Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης» και επικεντρώνεται στη μελέτη της Κοινωνικο-Οικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιφερειών και των Διασυνοριακών Αναπτυξιακών τους Πολιτικών, με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στο να αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και ευθύνης καθώς και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και συνεργασίας δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι δε σημαντικές δεξιότητες ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τους επιτρέπουν την αποτελεσματική τους εφαρμογή σε δημόσιο και ιδιωτικό-επιχειρηματικό τομέα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, σε επίπεδο υψηλής επάρκειας, θα παρέχουν στους αποφοίτους του τμήματος ακόμα πιό σημαντικές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας αλλά και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Ενδεικτικά Μαθήματα :
Υποβάθρου: Στόχος η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες & τέχνες (1ο και 2ο εξάμηνο):  Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη, Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση, Συστήματα Καινοτομίας,  Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί & Περιφερειακή Πολιτική Συνοχής, Μαθηματικά, Αρχές Στατιστικής, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία, Ορολογία Αγγλικής. 
1ος Κυκλός Κορμού: Στόχος η ανάπτυξη σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου (3ο έως 6ο εξάμηνο): Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών,  Μοντέλα Επιχειρηματικότητας,  Περιφερειακή Πολιτική και Αστικός Σχεδιασμός, Στρατηγική Διοίκηση, Ανάπτυξη και Πολιτικές του Αγροτικού Χώρου, Διαχείριση Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας, Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο & Διεθνείς Σχέσεις, Διεθνή Οικονομικά και Διεθνές Επιχειρείν, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο & Διασυνοριακές Συναλλαγές, Λογιστική & Χρηματοοικονομική, κ.α.
2ος Κυκλός εμβάθυνσης:  Στόχος η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου (7ο και 8ο εξάμηνο): Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολιτικές  & Ανταγωνιστικότητα,  Αστική Γεωγραφία, Περιφερειακή Ανάπτυξη & Υποδομές, Κοινωνική Ανθρωπολογία,  Πολιτική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Δίκαιο της Θάλασσας και Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ), Πολιτικές & Δράσεις Διασυνοριακής Ανάπτυξης, κ.α.
.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο και κατεύθυνση: εδώ.

Περισσότερα στοιχεία :

Επαγγελματικές προοπτικές:

Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ασχοληθούν:

  • Στο Δημόσιο τομέα (Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών, Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Περιφέρειες κτλ.).
  • Σε ερευνητικά Ινστιτούτα για τη σύνταξη και υλοποίηση αναπτυξιακών, ερευνητικών ή περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
  • Στον ιδιωτικό τομέα για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, τουριστικών εκμεταλλεύσεων.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Tμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Mελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Tοπικής Aυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Nομαρχιακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Kεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Eπιχειρήσεων και Oργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταπτυχιακές Σπουδές του τμήματος:

Το τμήμα προσφέρει το παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

.


 .

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 1543

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  Χωρίς εισακτέους (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

4ο Επιστημονικό πεδίο: Επιστήμες: Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Μαθηματικά : 25 %

Πληροφορική : 25 %

Οικονομία  : 25 %

Επαγγελματικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5400 τ.Β’/19.11.2021)

Τομέας: α)  Διοίκησης και Οικονομίας.

Μαθηματικά (Άλγεβρα) : 25 %

Νέα Ελληνικά : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 1 : 25 %

Μάθημα Ειδικότητας 2 : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : –

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 :

Επαγγελματικό Λύκειο:

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 :

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 :-

Νέο τμήμα: Διαθέσιμα στοιχεία βάσεων εισαγωγής από το 2019

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού  Λυκείου (EPAL)

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ