Προγράμματα Διδασκαλίας Επαγγελματικού Λυκείου

Προγράμματα διδασκαλίας ΕΠΑ.Λ.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

  • Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα, τα μαθήματα προσανατολισμού καθώς και τρία (3) μαθήματα επιλογής.
  • Η Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (ή ΓΕ.Λ.) που εγγράφονται στη Β΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και μαθήματα θεωρητικά και εργαστηριακά του τομέα επιλογής. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα κοινά μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα του τομέα επιλογής τους.
  • Η Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ’ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας για όλους τους μαθητές και τα μαθήματα της ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) που θα επιλέξουν. Κάθε τομέας περιέχει συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ειδικότητας, καθώς και τα μαθήματα γενικής παιδείας.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ