Ελεύθερη πρόσβαση σε Α.Ε.Ι. και αναβάθμιση του απολυτηρίου

Η τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας για Λύκειο και νέο εξεταστικό

Δραστική μείωση των μαθημάτων στη Γ’ Λυκείου με λελογισμένη αύξηση της ύλης, αλλαγές στις ομάδες προσανατολισμού, αναβάθμιση των ενδοσχολικών εξετάσεων για το απολυτήριο και δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ με τον βαθμό απολυτηρίου ανάλογα με τις προτιμήσεις των υποψηφίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην τελική πρόταση του υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στο Λύκειο και το νέο εξεταστικό που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος 2019-2020.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε χθες στο προεδρείο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) από τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου, με την Ομοσπονδία να διατυπώνει ενστάσεις για τις επερχόμενες αλλαγές με αιχμή την αναμόρφωση της Γ’ Λυκείου και τον κίνδυνο διασφάλισης του αδιάβλητου για την απόκτηση του απολυτηρίου.

Αν και δεν υπάρχουν ριζικές αλλαγές ως προς την πρόταση που παρουσιάστηκε από το ΙΕΠ στην αρχή της σχολικής χρονιάς, οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πρώτη δήλωση προτίμησης για τα Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης θα γίνουν -μόνο για φέτος- τον Οκτώβριο και όχι τον Ιούλιο, ενώ δεν θα προσμετράται τελικά ο βαθμός του απολυτηρίου για την πρόσβαση σε Τμήματα που απαιτούν πανελλαδικές εξετάσεις.

Η τελική πρόταση, που θα τεθεί σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να ψηφιστεί έως τις αρχές Απριλίου, περιλαμβάνει:

* Δραστική μείωση των μαθημάτων της Γ’ Λυκείου με λελογισμένη αύξηση της ύλης. Τα μαθήματα που θα είναι υποχρεωτικά για όλα τα παιδιά θα είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τα Θρησκευτικά, η Φυσική Αγωγή και ένα μάθημα επιλογής.

* Μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων για την απόκτηση του απολυτηρίου. Απολυτήριες και Πανελλαδικές εξετάσεις θα γίνονται στα ίδια ακριβώς τέσσερα απαιτούμενα μαθήματα (στα τρία της ομάδας προσανατολισμού και στο κοινό μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας).

* Δημιουργούνται τέσσερις ομάδες προσανατολισμού που θα οδηγούν σε απόλυτη αντιστοίχιση με ένα επιστημονικό πεδίο. Καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλο επιστημονικό πεδίο με την εξέταση ενός επιπρόσθετου μαθήματος γενικής παιδείας. Παραμένει η δυνατότητα πρόσβασης σε ορισμένα Τμήματα από περισσότερες της μιας ομάδες προσανατολισμού και από περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία.

* Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του προγράμματος της Α’ και Β’Λυκείου, από τη σχολική (2020-2021) θα καταργηθεί ο διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες προσανατολισμού στη Β’ Λυκείου. Οι μαθητές θα επιλέγουν κατεύθυνση στη Γ’ Λυκείου.

Ενίσχυση απολυτηρίου

Με το νέο σχέδιο, οι ενδοσχολικές εξετάσεις αναβαθμίζονται και θα διεξάγονται σε επίπεδο “συνεργατικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων”. Η διαδικασία θα είναι η εξής: τα σχολεία θα χωρίζονται σε ομάδες ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από μεγαλύτερο πλήθος. Τα θέματα θα στέλνονται ηλεκτρονικά στους μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας στις 10:30 και οι μαθητές θα ξεκινούν στις 11:00 τη δίωρη γραπτή εξέταση. Επιτηρητές θα είναι καθηγητές άλλων σχολείων και διαφορετικής ειδικότητας από την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας από το δημόσιο σχολείο και ένας από το ιδιωτικό σχολείο. Τα γραπτά των μαθητών, αφού καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου:

* Βαθμός προαγωγής παραμένει το 9,5.

* Για τα μαθήματα που εξετάζονται και γραπτά, ο Μ.Ο. διαμορφώνεται κατά 60% από τον Μ.Ο. των δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης.

* Για τα υπόλοιπα μαθήματα, ο βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δύο τετραμήνων.

* Στη διαμόρφωση του Γενικού Μ.Ο. (τελικού βαθμού) συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα πλην της Φυσικής Αγωγής.

.

.

Πώς θα γίνεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ

Το νέο σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής των υποψηφίων στα ΑΕΙ με δύο τρόπους: είτε μέσω του απολυτηρίου στα “Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης” (ΤΕΠ) είτε μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων. Το σύστημα προβλέπει τα εξής:

  • Οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούνται να συμπληρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης με έως 10 προτιμήσεις Τμημάτων. Οι δηλώσεις θα γίνονται τον Ιούλιο, όταν οι μαθητές θα ολοκληρώνουν τη Β’ Λυκείου. Σημειώνεται ότι η Α’ δήλωση προτίμησης δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.
  • Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι μικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ), όπου η πρόσβαση θα γίνεται με το απολυτήριο.
  • Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).
  • Λίγες μέρες αργότερα, οι μαθητές θα γνωρίζουν ποιες από τις προτιμήσεις τους αντιστοιχούν σε Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης και ποια σε Τμήματα πρόσβασης με Πανελλαδικές εξετάσεις.

Τον Φεβρουάριο, οι μαθητές καλούνται να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην Α’ δήλωση. Η επιβεβαίωση αυτή είναι οριστική και δεσμευτική σε ό,τι αφορά την επιλογή των Τμημάτων ελεύθερης πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος μαθητής επιλέξει να εισαχθεί σε Τμήμα μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων χάνει αυτόματα το δικαίωμα πρόσβασής του σε Τμήμα ελεύθερης πρόσβασης.

Αν βέβαια από τις προτιμήσεις του δεν προκύψει κανένα Τμήμα ελεύθερης πρόσβασης, τότε θα πρέπει να δώσει Πανελλαδικές για την εισαγωγή του σε ΑΕΙ. Αν επιλέξει ένα Τμήμα ελεύθερης πρόσβασης, τότε θα εισαχθεί μόνο με το απολυτήριο, ενώ αν προβλέπεται και εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος θα εξεταστεί στο ειδικό αυτό μάθημα μαζί με τους υποψηφίους που εξετάζονται πανελλαδικά. Ωστόσο, αν αλλάξει γνώμη και επιθυμεί να εισαχθεί σε τμήμα που απαιτεί Πανελλαδικές, μπορεί να κάνει κανονικά τη δήλωσή του τον Μάρτιο προκειμένου να δώσει Πανελλαδικές, ακυρώνοντας την Α’ δήλωση.

.

πηγή: http://www.avgi.gr/

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ