Ψυχολογίας (Βόλος)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Ψυχολογίας

Έδρα: Βόλος

Το ανωτέρω τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Όμως για το ανωτέρω τμήμα σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 4653 (ΦΕΚ 12 τ.Α’/24.01.2020) αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ