Αναλογιστής

Αναλογιστής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ