Βιομηχανικός σχεδιαστής

Βιομηχανικός σχεδιαστής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
  • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
  • Τομέας Μηχανολογίας
  • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ