Στέλεχος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

 

Στέλεχος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στο ανωτέρω τμήμα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
  • Τομέας Μηχανολογίας
  • Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ