Ειδικός Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

 

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στο ανωτέρω τμήμα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ