Πανελλαδικές εξετάσεις 2019

Πανελλαδικές εξετάσεις 2019: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι φετινοί υποψήφιοι

Αναλυτικές οδηγίες προς τους φετινούς υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων έδωσε χθες το υπουργείο Παιδείας. Με σχετική εγκύκλιο, το υπουργείο ενημερώνει τους υποψηφίους για τα εξεταζόμενα μαθήματα, τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων ανά ομάδα προσανατολισμού και τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Θα ακολουθήσει εγκύκλιος το επόμενο διάστημα που θα αφορά τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις.

Εξεταζόμενα μαθήματα

Οι Σχολές και τα Τμήματα όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Α.Σ.Τ.Ε., των Στρατιωτικών Σχολών, των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων κατατάσσονται στα εξής τέσσερα επιστημονικά πεδία:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική

Οι μαθητές της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να εισαχθούν σε Τμήματα ενός μόνο επιστημονικού πεδίου θα εξεταστούν στα τέσσερα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, ενώ αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστημονικά πεδία θα εξεταστούν και σε ένα πέμπτο μάθημα γενικής παιδείας ή ομάδας προσανατολισμού. Οι ομάδες προσανατολισμού είναι τρεις και χωρίζονται σε Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Για την πρόσβαση τους σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού (βλ. πίνακα) λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας. Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στις πανελλαδικές μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.

Ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά σε τρία μαθήματα: τα Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, την Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας. Εκτός από τα παραπάνω, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν είτε στα Λατινικά Ομάδας Προσανατολισμού για την πρόσβασή τους στο 1ο επιστημονικού πεδίο ή στη Βιολογία γενικής παιδείας για το 3ο επιστημονικό πεδίο.

Ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι η Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, η Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού και η Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας. Οι υποψήφιοι που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο 2ο επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να εξεταστούν στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, ενώ αν θέλουν να εισαχθούν σε Τμήμα του 3ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει να εξεταστούν στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού.

Ομάδα προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στα εξής τρία μαθήματα: τα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Ομάδας Προσανατολισμού και τη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας. Όσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση στο 3ο επιστημονικό πεδίο θα εξεταστούν στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, ενώ για το 4ο επιστημονικό θα εξεταστούν στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ