Απόκτηση ειδικότητας: Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Για την απόκτηση ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής απαιτείτε η λήψη δύο προπτυχιακών πτυχίων (επίπεδου 6) της Οδοντιατρικής και Ιατρικής των Α.Ε.Ι.

Πιο αναλυτικά:

Σπουδές –  Απόκτηση της ειδικότητας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση  Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138 τ.Β΄/20.09.2018) με θέμα: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας, ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση της ανωτέρω ιατρικής ειδικότητας ορίζεται ως εξής:

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

Συνολικός χρόνος εκπαίδευσης: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Η εκπαίδευση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους.

Βασική εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες: Χειρουργικής Στόματος, Γνάθων και Προσώπου, ως ακολούθως: Αναλυτικά: Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία, Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων, Στοματο Κρανίο – Γναθοπροσωπικό Τραύμα, Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών, Αισθητική – Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου, Ορθογναθική χειρουργική, Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιελογόνων Αδένων, Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ, Επανορθωτική Χειρουργική,Μικροαγγειακή Χειρουργική, Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολογίες.

Στοιχεία από την επαγγελματική μονογραφία του Γναθοχειρούργου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πρόληψη, η εξέταση, η διάγνωση, η αντιμετώπιση, η θεραπεία αλλά και οι χειρουργικές επεμβάσεις, που απαιτούνται για την αποκατάσταση της υγείας των δοντιών και των γνάθων γενικότερα αποτελούν το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Συγκεκριμένα, ο γναθοχειρουργός, χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων και άλλων προσθετικών υλικών (π.χ. γέφυρες, στεφάνες, οδοντοστοιχίες κ.ά.).

Για το σκοπό αυτό, επιλέγει το κατάλληλο εμφύτευμα και προχωρεί σε χειρουργική επέμβαση (με τοπική ή ολική αναισθησία). Ακόμη, σε συνεργασία με άλλους οδοντιάτρους προβαίνει σε μια σειρά από ενέργειες που αφορούν την αντιμετώπιση εξαιρετικών και δύσκολων περιστατικών, όπως χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας με κρημνό και συρραφή, αφαίρεση κύστεων των γνάθων, ακρορριζεκτομή με ή χωρίς ανάστροφη έμφραξη, χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή, εκτομή χαλινού, αφαίρεση καλύπτρας, διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά, αποκατάσταση καταγμάτων, επεμβάσεις σε νεοπλασίες κ.ά.

Επίσης, προβαίνει σε ακτινολογική διάγνωση για την αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από τη χειρουργική μέθοδο που πρόκειται να εφαρμόσει. Επιπλέον, προσδιορίζει τη θεραπευτική μέθοδο και τις τεχνικές που πρόκειται να χρησιμοποιήσει για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο από αισθητική όσο και από λειτουργική άποψη, όπως είναι οι χειρουργικές τεχνικές στις οπίσθιες μη αισθητικές περιοχές, οι προσθετικές τεχνικές στις πρόσθιες περιοχές, η ανάπλαση της ακρολοφίας με αυτομοσχεύματα και αλλομοσχεύματα, η οστική ανάπλαση σε εκτεταμένα οστικά ελλείμματα κ.ά.

Τέλος, ο γναθοχειρουργός συνεργάζεται με άλλους ιατρούς συναφούς ειδικότητας, όπως προσθετολόγους, οδοντοτεχνίτες, ακτινολόγους κ.ά., αλλά και με παραϊατρικές ειδικότητες (νοσηλευτικό προσωπικό) για να διευκολύνεται στη δουλειά του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο χειρουργείο ή το ιατρείο του, όρθιος για πολλές ώρες και σε ωράριο που ποικίλλει, αφού έχει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες του όταν παραστεί ανάγκη, οποιαδήποτε ώρα στη διάρκεια της ημέρας. Η εργασία του απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και επιδεξιότητα στη χρήση των ιατρικών οργάνων και εργαλείων.

Οι συνθήκες εργασίας σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρικά εργαστήρια είναι ανθυγιεινές, γι’ αυτό χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης από μολυσματικές ασθένειες αλλά και προστασίας από τη χρήση των ακτινολογικών μηχανημάτων.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες ιατρικού ενδιαφέροντος, να παρακολουθεί την επιστημονική βιβλιογραφία της ειδικότητάς του και να συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες όπου χρειάζεται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η επαρκής γνώση όλων των σύγχρονων μεθόδων της οδοντιατρικής, της ιατρικής και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Ακόμη, πρέπει να διαθέτει παρατηρητικότητα, επιδεξιότητα, σχολαστικότητα στο χειρισμό των μηχανημάτων και των εργαλείων του και πολύ καλή όραση.

Επίσης, είναι σημαντικό να εμπνέει εμπιστοσύνη και αίσθημα ασφάλειας στους ασθενείς του και απαιτείται να συνεργάζεται αρμονικά με τους συναδέλφους του, και το υπόλοιπο νοσοκομειακό προσωπικό. Τέλος, η εφαρμογή νέων τεχνικών και μεθόδων, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές, ασφαλιστικούς φορείς, οργανισμούς, ιδρύματα, υπουργεία, ερευνητικά ιατρικά κέντρα, εργαστήρια πανεπιστημιακών χώρων ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του ιατρείο, στη χώρα μας ή σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ