Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Ορισμός: Το περιεχόμενο σπουδών του της κατεύθυνσης Ιατρικά Εργαστήρια, ή ΜedicalLaboratoryScientist (MLS),του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Αθήνα) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Βιοϊατρικών Εργαστηριακών Τεχνολογικών Εφαρμογών, όπως αυτές εφαρμόζονται στα Εργαστήρια Μικροβιολογίας και Ιολογίας, Αιματολογίας, Αιμοδοσίας, Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας και Κλινικής Χημείας, Παθολογοανατομίας και Ογκολογίας, Κυτταρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Τοξικολογίας, Γενετικής, Μοριακής Βιολογίας, Πειραματόζωων, Πυρηνικής Ιατρικής κ.α.

Περιγραφή: Ο Πανεπιστημιακός Τίτλος υπάρχει τόσο στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ως Βιοϊατρικές Επιστήμες, όσο και στις Η.Π.Α., Καναδά, Aυστραλία, ως Ιατρικές Εργαστηριακές Επιστήμες και ο πτυχιούχος ονομάζεται Βιοϊατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας (BiomedicalLaboratoryScientist, BLS), ή Ιατρικός Εργαστηριακός Επιστήμονας ή Τεχνολόγος (MedicalLaboratoryScientistorTechnologist, MLS,MLT), αντίστοιχα. Το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη διδασκαλία και πρακτική άσκηση εξειδικευμένων Επιστημονικών Γνώσεων, ώστε οι πτυχιούχοι του Τμήματος να είναι ικανοί να απασχοληθούν σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα στα εξής εργαστήρια: Αιματολογίας, Αιμοδοσίας (Τράπεζας Αίματος), Ανοσολογίας, Ιστοσυμβατότητας, Βιοχημείας, Κλινικής Χημείας, Γενετικής, Εγκληματολογίας, Ενδοκρινολογίας (Ορμονολογικά), Ιστοπαθολογίας (Παθολογοανατομίας, Ογκολογίας), Κυτταρολογίας, Μικροβιολογίας, Ιολογίας, Μυκητολογίας, Παρασιτολογίας, Θρεπτικών Υποστρωμάτων, Μοριακής Βιολογίας, Ομφάλιου Αίματος, Πειραματοζώων, Πυρηνικής Ιατρικής (ραδιοανασολογία, ακτινοβόληση αίματος και παραγώγων του κλπ), Τοξικολογίας, Φαρμακολογίας, και σε οποιαδήποτε άλλα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση της δυνατότητας οργάνωσης, διοίκησης και σχεδιασμού των παραπάνω εργαστηρίων, όπως επίσης και την ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και μεθόδων που αποκτήθηκαν, ύστερα από την απόκτηση 240 πιστωτικών μονάδων.

Εκπαίδευση: Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα. Τα πρώτα (3) τρία εξάμηνα προσφέρουν γνώσεις γενικής και ειδικής υποδομής. Τα επόμενα 5 (πέντε) εξάμηνα με τα μαθήματα ειδικότητας δίνουν στον φοιτητή τις δεξιότητες για να ασχοληθεί με τα παραπάνω αντικείμενα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων ιατρικού περιεχομένου (Σεμινάριο), οπότε δίδεται η δυνατότητα απόκτησης εμπειρίας σε διδασκαλία και ανάπτυξη ενός θέματος σε βάθος για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Η διάρκεια των σπουδών στα τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα αντίστοιχα

Σπουδαιότητα: Ο απόφοιτος του Τμήματος οφείλει να είναι άτομο υπεύθυνο, προσεκτικό και εχέμυθο για την ασφαλή διαχείριση των βιολογικών δειγμάτων και τη χρήση πολύπλοκων εργαστηριακών αναλυτών. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωρίζει τους βιολογικούς κινδύνους σε κάθε εργαστήριο που εργάζεται και να χρησιμοποιεί άριστα τα ατομικά μέτρα προστασίας για τη δική του ασφάλεια αλλά και την ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας. Τέλος, διαχειρίζεται με απόλυτη ακρίβεια τα εργαστηριακά απόβλητα. Οφείλει να ενημερώνεται για τις νέες βιοϊατρικές τεχνολογίες ή/και μεθοδολογίες και τη χρήση τους στο εργαστήριο τόσο στην κλινική πράξη όσο και την έρευνα.

Περιβάλλον Ενασχόλησης:  Στον Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων χορηγείται άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν είτε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα.

Επαγγελματικές Συνθήκες: Η εργασία του Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων είναι απαιτητική όσον αφορά τη λήψη, συντήρηση, μεταφορά και επεξεργασία βιολογικών δειγμάτων. Επίσης, χρειάζονται ειδικές δεξιότητες για τον χειρισμό των βιοϊατρικών αναλυτών και την ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Συνήθως εργάζεται ατομικά αλλά και σε συνεργασία με συναδέρφους από συναφή εργαστήρια για την γρήγορη εργαστηριακή διάγνωση του ασθενή. Συνεργάζεται τόσο με Κλινικές όσο και με Εργαστηριακές Ιατρικές ειδικότητες.

Γενικά Σχόλια: Σοβαρή, Υπεύθυνη και Απαιτητική είναι η εργασία του Βιοϊατρικού Εργαστηριακού Επιστήμονα ή Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων. Με τις επιστημονικές του γνώσεις μπορεί να προλαμβάνει εργαστηριακά σφάλματα που σχετίζονται (α) με το προαναλυτικό στάδιο των εργαστηριακών εξετάσεων και (β) με τη χρήση και τον έλεγχο των αυτοματοποιημένων εργαστηριακών αναλυτών.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ