Διεθνολόγος

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για όλα τα ανωτέρω τμήματα εκτός από: α) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και β) Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Για όλα τα ανωτέρω τμήματα εκτός από: α) Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνάς και β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (Κοζάνη) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Για όλα τα ανωτέρω τμήματα εκτός από: α) Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και β) Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ