Τμήματα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ