Κοινωνικής Εργασίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

Σχολή Υγείας και Πρόνοιας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Έδρα :

Διεύθυνση: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  Μ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι 263 34 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 369125-6  Fax: 2610 369174

Σκοπός του τμήματος :

Το αντικείμενο σπουδών του τμήματος αφορά στο γνωστικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης. Το περιεχόμενο σπουδών παρέχει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση για τη διαγνωστική εκτίμηση, θεραπεία και πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού προάγει την κοινωνική αλλαγή, την επίλυση προβλημάτων στις σχέσεις των ανθρώπων και την ενδυνάμωση και ενίσχυσή τους με στόχο την επαύξηση της ευημερίας τους. Η κοινωνική εργασία χρησιμοποιεί θεωρίες της συμπεριφοράς του ανθρώπου και των κοινωνικών συστημάτων για να παρέμβει στα σημεία εκείνα όπου τα άτομα αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους. Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι θεμελιώδεις για την κοινωνική εργασία.

Με άλλα λόγια βασικός σκοπός του Προγράμματος Σπουδών της Κοινωνικής Εργασίας είναι να διευκολύνει την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων, αποκλεισμένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Να παρεμβαίνει με συγκεκριμένες επιστημονικές προσεγγίσεις σε δυσλειτουργικές κοινωνικές καταστάσεις και καταστάσεις κρίσεις ενδυναμώνοντας άτομα, ομάδες και κοινότητες να επιλύσουν βιοψυχοκοινωνικά προβλήματα και να προάγουν την κοινωνική προσαρμογή και ευημερία τους.

Σήμερα σε συνθήκες πολύπλευρης κρίσης στη χώρα μας η εκπαίδευση στο επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την προσδοκία για αποτελεσματική συμβολή στην επίλυση σύνθετων, σοβαρών και εκτεταμένων κοινωνικών προβλημάτων όπως η αυξανόμενη φτώχεια, τα φαινόμενα βίας, η ανεργία, ο ρατσισμός κ.ά. Το Τμήμα καταβάλει αμείωτη προσπάθεια να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία, Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού, Γενική Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Στοιχεία Δικαίου, Συγγραφή Επιστημονικής Μελέτης και Βιβλιογραφική Έρευνα, Σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική & Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεχνικές Έκφρασης και Επικοινωνίας στην Κ.Ε.Ο., Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογία, Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας, Κοινωνιολογία της Υγείας, Κοινωνική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες, Κοινοτική Εργασία στο Τοπικό Επίπεδο, Κοινωνιολογία της Οικογένειας, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Πληροφορική και Κοινωνική Εργασία, Ψυχιατρική, Κοινωνικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, Κοινωνιολογία της Απόκλισης, Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους, Κοινωνική Εργασία με Αναπήρους και Ηλικιωμένους, Κοινωνική Εργασία στον Εργασιακό Χώρο, Κοινωνική Έρευνα στη Κοινωνική Εργασία, Ξένη Γλώσσα – Ορολογία, Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία, Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας, Κοινωνική Εργασία με Εξαρτημένα Άτομα, Κοινωνική Εργασία στην Υγεία-Ψυχική Υγεία, Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια, Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης, Συστήματα Διαγνωστικής Εκτίμησης στη Κοινωνική Εργασία, Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν την άδεια άσκησης στο επάγγελμα και να απασχοληθούν ως κοινωνικοί λειτουργοί, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη ή υπεύθυνοι οργανισμών και υπηρεσιών, στους τομείς : Υγείας Κοινωνικής Πρόνοιας, Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Επαγγελματικού προσανατολισμού και Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εγκληματικότητας, Κοινοτικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης, Κοινωνικής Υπηρεσιών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι κοινωνικοί λειτουργοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Έρευνα συνθηκών (διαγνωστική εκτίμηση) από τις οποίες επηρεάζονται ή βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης άτομα, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και των οικονομικών τους προβλημάτων. Διατήρηση ή αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ του ατόμου και του μικροπεριβάλλοντος, αλλά και στην εν γένει κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία του.
 • Διερεύνηση των γενεσιουργών βιοψυχοκοινωνικών οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική ή ψυχική υγεία ατόμων και οικογενειών. Παροχή ενημερωτικού, συμβουλευτικού και υποστηρικτικού έργου προς τον ασθενή, τους οικείους του και την κοινότητα.
 • Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία με περιστατικά εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικής ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος και άλλων προβλημάτων ασφαλισμένων ή προστατευομένων ατόμων.
 • Αξιολόγηση, επαγγελματική διαπαιδαγώγηση και προσανατολισμός διαφόρων ομάδων, κατά την προετοιμασία για επαγγελματική απασχόληση ή για εργασιακή επανένταξη. Συμβουλευτική υποστήριξη σε εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής προσαρμογής και της απασχόλησης.
 • Πρόληψη ή αντιμετώπιση συναισθηματικών και κοινωνικό οικονομικών αναγκών των μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, κατά την προσαρμογή τους στον εκπαιδευτικό χώρο, και τυχόν προσωπικών και οικογενειακών προβλημάτων.
 • Πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της εγκληματικότητας ομάδων υψηλού κινδύνου. Ομαλοποίηση των σχέσεων με το κοινωνικό περιβάλλον, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική αποκατάσταση, στήριξη και αξιοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος ατόμων που έχουν υποπέσει σε αντικοινωνική ή εγκληματική συμπεριφορά. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ενεργοποίηση κοινωνικών ομάδων και πολιτών για την κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και απεξαρτημένων από ουσίες ατόμων.
 • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινοτικής ανάπτυξης. Οργάνωση δικτύων κοινωνικών υπηρεσιών στο τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και των συνθηκών διαβίωσης κοινοτήτων. Προάσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ενεργοποίηση πολιτών για συλλογική δράση, αξιοποίηση εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων στην προώθηση κοινοτικών τοπικών υποθέσεων.
 • Οργάνωση Κοινωνικής Υπηρεσίας. Διεύθυνση Υπηρεσίας. Συντονισμός προγραμμάτων και διαπλεκόμενων Υπηρεσιών. Επαγγελματική εποπτεία.
 • Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα, που δεν αναφέρονται παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης στην ειδικότητα της Κοινωνικής Εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που υπηρετούν.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Σχετικά επαγγέλματα:

 

 

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :

 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. web site: http://www.skle.gr
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ