Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων – Βάσεις 2018 & 2017

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων – Βάσεις 2018 & 2017

Πανεπιστήμια Βάσεις 2018 Βάσεις 2017
Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς) 13.530
Γεωγραφίας (Αθήνα) 12.530 16.035
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) 6.920 14.000
Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) 9.675 16.450
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) 13.785
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) 10.925 17.270
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) 10.605
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Κοζάνη) 14.215 17.130
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) 11.855 16.800
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) 10.810 17.655
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) 14.830 17.950
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) 17.120 18.315
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) 15.625
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) 14.640 18.790
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 16.735 18.410
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) 14.030 17.750
Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) 14.595
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) 16.415 18.315
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) 5.425 19.765
Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) 13.545 17.765
Τ.Ε.Ι.  
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ  (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 9.765 13.205
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ  (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ 8.945
Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) 7.860
Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος ΤΕ (Κοζάνη) 7.740
Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ (Χαλκίδα) 10.930
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Ηράκλειο) 10.800 14.195
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Λάρισα) 11.125 14.065
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Πάτρα) 10.820 14.710
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Χαλκίδα) 10.875 14.005
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Σέρρες) 11.260 14.240
Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ (Θεσσαλονίκη) 13.925
Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) 7.925
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου  ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  9.645 13.000
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου  ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ  (Καβάλα) – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου  ΤΕ 8.870
Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  (Θεσσαλονίκη) 12.735 16.145
Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ  (Χαλκίδα) 10.015 13.975
Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά) 8.490 12.585
ΑΣΠΑΙΤΕ  
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών 13.175 16.595

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ