3ο Επιστημονικό Πεδίο: Βάσεις Εισαγωγής 2018 & 2017

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Βάσεις Εισαγωγής 2018 & 2017

Πανεπιστήμια

Βάσεις 2018 Βάσεις 2017

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

10.805 11.846

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)

13.719 15.227

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω)

14.273

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

14.058 15.047

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

15.346

Βιολογίας (Αθήνα)

18.051 18.335

Βιολογίας (Ηράκλειο)

17.586 17.910

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

17.889 18.205

Βιολογίας (Πάτρα)

17.587 17.974

Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

17.050 17.480

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

17.085 17.508

Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

17.222 17.636

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

16.162 16.587

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

12.284 13.570

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

14.668 15.506

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

9.925 10.493

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  (Θεσσαλονίκη)

12.382 13.434

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

13.334

Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

10.526 11.103
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) 15.340 14.195

Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής (Αθήνα)

17.622 17.937

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)

14.352 15.320

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

15.313

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής (Λήμνος)

11.770 12.846

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

16.631 17.083

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

17.924 17.793

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

17.588 17.166

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)  

15.352 15.096

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

15.825 15.505

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

16.372 15.882

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

15.682 16.233

Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

13.662

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

14.674 13.116

Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

13.618 11.815

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

12.275 10.289

Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)

10.550 10.666

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

11.932 10.060

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

16.473

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

14.105 14.448

Ιατρικής (Αθήνα)

19.029 19.143

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

18.451 18.713

Ιατρικής (Ηράκλειο)

18.519 18.786

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

18.808 19.046

Ιατρικής (Ιωάννινα)

18.597 18.841

Ιατρικής (Λάρισα)

18.564 18.803

Ιατρικής (Πάτρα)

18.710 18.902

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

13.841 14.072

Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)

13.847 14.660

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

18.094 18.413

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

17.829 18.200

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

15.490

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

14.930

Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

17.522 17.855

Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

17.028 15.126

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

13.454 11.881

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

15.095 12.575

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

12.000 10.524

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

17.011 17.520

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

15.462

Νοσηλευτικής (Σπάρτη)

14.716 16.594

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

18.382 18.640

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

18.344 18.625

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

16.059 14.915

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

13.318 11.613

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

14.647 13.089

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

15.473 14.148

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

14.267 12.468

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)

14.748 13.356

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

13.782 12.060

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

12.777 10.992

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

13.244 11.444

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

16.175 14.557

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

12.840 10.833

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

12.289 10.351

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

13.314 11.414

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

12.495 10.659

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

10.713 11.005

Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

14.815 16.045

Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)

11.223 12.297

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

18.198 18.499

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

18.193 18.480

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

18.008 18.352

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

17.023

Χημείας (Αθήνα)

17.761 17.983

Χημείας (Ηράκλειο)

16.825 17.275

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

17.349 17.714

Χημείας (Ιωάννινα)

16.867 17.320

Χημείας (Πάτρα)

17.096 17.465

Στρατιωτικές Σχολές

Βάσεις 2018 Βάσεις 2017

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

18.172 18.293

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.915 19.141

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.526 18.816

Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.694 18.968

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

18.662 18.828

Τ.Ε.Ι. 

Βάσεις 2018 Βάσεις 2017

Αισθητικής & Κοσμητολογίας (Θεσσαλονίκη)

13.689 14.125

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

9.420 9.981

Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα)

9.358 10.260

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

9.207 9.865

Διατροφής & Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

15.433 15.987

Διατροφής & Διαιτολογίας (Καρδίτσα)

13.865 14.532

Διατροφής & Διαιτολογίας (Σητεία)

12.817 13.747

Ιατρικών Εργαστηρίων (Θεσσαλονίκη)

14.986 15.562

Ιατρικών Εργαστηρίων (Λάρισα)

14.158 14.702

Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

10.359 10.872

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

14.654 15.403

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

15.006 15.714

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

14.137 14.927

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

14.571 15.105

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

12.956 13.752

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

11.541 12.271

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

12.264 12.829

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

13.899 14.659

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

12.573 13.149

Νοσηλευτικής (Λαμία)

12.316 12.900

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

12.428 13.134

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

13.294 13.751

Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών (Δράμα)

10.946 11.690

Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο)

12.821 13.368

Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)

12.940 10.867

Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)

12.126 10.140

Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

9.144 9.876

Τεχνολόγων Τροφίμων (Αργοστόλι)

10.975 11.698

Τεχνολόγων Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

13.697 13.931

Τεχνολόγων Τροφίμων (Καλαμάτα)

12.072 12.795

Τεχνολόγων Τροφίμων (Καρδίτσα)

11.779 12.591

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

9.523 10.368

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα)

9.633 10.448

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο)

10.075 11.298

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη)

11.254 12.499

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα)

9.992 11.108

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα)

10.394 11.496

Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα)

9.419 10.319

Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

15.184 16.095

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

16.535 17.104

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

15.365 16.431

.

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ