Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/01/2011

 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Έδρα :

Διεύθυνση Γραμματείας :  Ναυαρίνου13Α, Ισόγειο  ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 2103688198, FAX:2103688019 
 

 

 

Σκοπός του τμήματος :

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

 

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Τομείς ή Κατευθύνσεις :

 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης του παιδιού, Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση της εκπαίδευσης, Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο σχολείο, Παιδαγωγική της ένταξης, Αντιρατσιστική, αντισεξιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση, Εκπαιδευτικές τεχνολογίες και υπολογιστές στην εκπαίδευση, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας – Ακαδημαϊκός αλφαβητισμός, Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας, Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας, Διδακτική της λογοτεχνίας, Διδακτική των κοινωνικών επιστημών, Τέχνες στην εκπαίδευση, Διδακτική των μαθηματικών, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Σύνδεση οικογένειας και σχολείου, Ψυχική υγεία και σχολείο, Μαθηματική ανάλυση, Εκπαιδευτική αξιοποίηση της σχολικής αυλής (περιβαλλοντική εκπαίδευση και σχολικός χώρος), Πειραματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Εικαστικές τέχνες στο δημοτικό σχολείο, κ.α. Περισσότερα στοιχεία

 

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους εξής τομείς :

 • Μαθηματικά  στην Εκπαίδευση
 • Πληροφορική  στην Εκπαίδευση
 • Ειδική Αγωγή
 • Συμβουλευτική
 • Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες  και Εκπαίδευση
 • Φυσικές  Επιστήμες στην Εκπαίδευση
 • Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας,
 • Λαογραφία και Πολιτισμός
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων
 • Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική

 

Περισσότερα στοιχεία : 

 

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Παιδαγωγικής μπορούν να εργαστούν :

 • Στην πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση ως Δάσκαλοι
 • Στην πρωτοβάθμια ιδιωτική εκπαίδευσηως Δάσκαλοι
 • Στη λαϊκή επιμόρφωση
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • σε Προγράμματα Αλφαβητισμού Ειδικών Ομάδων της χώρας
 • σε Ειδικά Σχολεία
 • στην Παιδαγωγική Έρευνα
 • στην Ειδική Αγωγή μετά από Μετεκπαίδευση

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

 • Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα  του δασκάλου προβλέπονται από τον  Ν. 1566/1985, άρθρο 13,(ΦΕΚ 167/τ. Α/1985)  καθώς και από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. 
 • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 13, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 

 

Άλλες πληροφορίες: 

Στοιχεία από την Μονογραφία του Δασκάλου 

Περιγραφή Επαγγέλματος:

 
Η πρώτη επαφή του παιδιού με το περιβάλλον του σχολείου μέσω οργανωμένων μαθημάτων γίνεται στο Δημοτικό Σχολείο και αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη να του δώσει τα απαραίτητα εφόδια για τη στοιχειώδη εκπαίδευση και την κοινωνική του ανάπτυξη και ένταξη είναι ο δάσκαλος. Με αυτά ως δεδομένα, γίνεται αντιληπτό πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει ο δάσκαλος στη μετέπειτα μορφωτική κυρίως αλλά και κοινωνική εξέλιξη του μικρού παιδιού (6-12 ετών).

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχει εξειδίκευση ως προς το γνωστικό αντικείμενο για το δάσκαλο, καθώς διδάσκει ανάγνωση και γραφή, βασικές έννοιες μαθηματικών, γεωγραφίας, φυσικού κόσμου, ιστορίας και θρησκείας. Παράλληλα, φροντίζει οι μαθητές του να έχουν ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης, ελέγχει την επίδοσή τους και ευθύνεται για την τακτική φοίτηση, την πειθαρχία και την πρόοδό τους. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ενημερώνει τους γονείς των μαθητών, οργανώνει ποικίλες σχολικές δραστηριότητες (θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.) και αρκετές φορές του ανατίθεται η επιμέλεια της καλής εμφάνισης του σχολείου σε δημόσιες εκδηλώσεις (παρελάσεις κ.λπ.).
 

Συνθήκες Εργασίας:

  
Ο χώρος εργασίας του είναι το σχολείο, όπου αναλαμβάνει κατά κανόνα μία από τις έξι συνολικά τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, έχοντας καθημερινή παρουσία επί 5 ή 6 ώρες. Σε μικρά ή απομακρυσμένα χωριά, όμως, παρατηρείται το φαινόμενο να εργάζεται σε περισσότερες από μία τάξεις (μονοθέσια, διθέσια κ.λπ.), λόγω έλλειψης μαθητών. Η εργασία του ωστόσο δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά συνεχίζεται στο σπίτι του, όπου προετοιμάζει τα μαθήματα της επομένης ημέρας και ελέγχει τα γραπτά των μαθητών του.

Στα αρνητικά του επαγγέλματος καταγράφεται και το ότι διορίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιοχές που βρίσκονται μακριά σε σχέση με τον τόπο κατοικίας, ενώ στα θετικά η μεγάλης διάρκειας διακοπές του (Χριστούγεννα – Πάσχα – καλοκαίρι) καθώς και η μείωση των διδακτικών του ωρών, όσο ανέρχεται ιεραρχικά.
Η αγάπη για τα παιδιά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτόν που θα ακολουθήσει το επάγγελμα του δασκάλου. Πρέπει επίσης να είναι άρτια καταρτισμένος, έχοντας παιδαγωγικές αντιλήψεις που συμβαδίζουν με την εξέλιξη της κοινωνίας στον 21ο αιώνα, όπως και την ικανότητα να μεταδίδει τις γνώσεις του απλά και κατανοητά στους μικρούς μαθητές του.

 

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:

 

Επειδή, συνήθως, οι τάξεις είναι πολυάριθμες, είναι αναγκαίο να συνδυάζει τη μάθηση με την πειθαρχία, να εμπνέει σεβασμό αλλά και εκτίμηση προς το πρόσωπό του, να έχει υπομονή, κατανόηση αλλά και φαντασία στις διδακτικές μεθόδους ώστε να «αιχμαλωτίζει» τους μαθητές του.

Πρέπει, επίσης, είναι προσιτός και συνεργάσιμος προκειμένου να αντιμετωπίζει και να βοηθά στην επίλυση προβλημάτων και στην κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών του που είναι μικρής ηλικίας.

 

Προοπτικές :

 

Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος είναι θετικές, αφού οι πτυχιούχοι προσλαμβάνονται άμεσα στο Υπουργείο Παιδείας ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι και έχουν πολύ καλή δυνατότητα μόνιμου διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση μέσω ΑΣΕΠ.

 

Πηγή : http://epagelmata.oaed.gr/list.php

         Κατάταξη τμημάτων Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 • Θ (Επαγγέλματα με Θετικές προοπτικές)
 • Δ (Σπουδές και επαγγέλματα με περιορισμένες επαγγελματικές διεξόδους)

Έρευνα του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Κατσανέβα

 

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :  

 • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος : Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα τηλ.: 32 36 547 , 32 45 375 , 32 21 316 , 32 32 582, FAX : 32 38 981 – 32 31 977 – 33 12 760 , e-mail: secretariat@doe.gr web site: http://www.doe.gr/
 • Γραφείο Διασύνδεσης  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών  : Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης :  Τμήμα Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών  Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια, Αθήνα , 157 84,  Γραφείο Α22, Τηλ. 210 72.75.220, Fax. 210 7275214, E-mail: gd@di.uoa.gr, Περιφερειακά Γραφεία Διασύνδεσης : α). Τμήμα Φυσικής, Τομέας Αστροφυσικής Αστρονομίας Μηχανικής,  Πανεπιστημιούπολη – Ιλίσια, Γραφείο 47, Αθήνα , 15784,  Τηλ.210 7276854 β). Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,  Ομήρου 19 , 7ος όροφος,  Αθήνα 10675, Τηλ: 210 3688947,    web site:   http://career-office.uoa.gr/
Χωρίς κατηγορία
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ