{0116} : Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Φιλοσοφική Σχολή 

Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Έδρα :

Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη  Γάλλου Ρεθύμνου περίπου 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Τηλέφωνο: 2831077337 Fax: 2831077338  E mail: history@phl.uoc.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη σφαιρική κατα­νόηση των ιστορικών φαινομένων και στη μελέτη των υλικών καταλοίπων των ανθρώπων του παρελθόντος. Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισμικά δείγματα του παρελ­θόντος εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος.

Σύμφωνα με το ιδρυτικό  ΦΕΚ  Σκοπός του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 48/15-4-1983) : “η διδασκαλία και η έρευνα της εξέλιξης των ανθρωπίνων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και αρχαιολογίας”. Έμφαση δίνεται στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, αντικείμενο όμως της διδασκαλίας και της έρευνας είναι επίσης η ιστορία και η τέχνη των άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει στόχο να εξοικειώσει το φοιτητή με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στους επιστημονικούς χώρους της ιστορίας και της αρχαιολογίας με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία και η έρευνα στο Τμήμα γίνεται μέσα από όλο το σύγχρονο φάσμα θεματικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Το Τμήμα πραγματοποιεί αρχαιολογικές έρευνες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής προϊστορίας και των ιστορικών χρόνων. Ο φοιτητής του Τμήματος που ειδικεύεται στην Αρχαιολογία εκπαιδεύεται στις μεθόδους πεδίου με τη συμμετοχή του στις πανεπιστημιακές ανασκαφές στην Αρχαία Ελεύθερνα, τη νήσο Γαύδο, τα Ροδαφνίδια της Λέσβου και το Εσωτερικό Αρχιπέλαγος του Ιονίου, καθώς και στην επιφανειακή έρευνα στη νήσο Ντία της Κρήτης, ενώ στο φοιτητή που ειδικεύεται στην Ιστορία δίνονται ευκαιρίες να ασκηθεί στο χώρο των ιστορικών αρχείων. Το Τμήμα διενεργεί επίσης σε ετήσια βάση επιτόπιες ασκήσεις των φοιτητών σε μουσεία, μνημεία και πινακοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Τμήμα προετοιμάζει το φοιτητή για την επαγγελματική του ένταξη σε ένα ευρύ πεδίο εργασιακών επιλογών στην Ελλάδα και το εξωτερικό: διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σταδιοδρομία στους επαγγελματικούς χώρους ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, στα ερευνητικά ιδρύματα, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τα μουσεία, τις πινακοθήκες και γενικότερα τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τον πολιτισμό και την τέχνη. Επιπλέον τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών του Τμήματος επιτρέπουν στον απόφοιτο να διεκδικεί με επιτυχία εργασία και σε πολλούς άλλους τομείς, όπου είναι απαραίτητη η αναλυτική ικανότητα, η συνθετική κριτική σκέψη και ο σωστός χειρισμός της γλώσσας.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει ως στόχο να διδάξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριές  το παρελθόν των ανθρώπινων κοινωνιών με τις μεθόδους της ιστορίας και της αρχαιολογίας και να τους μυήσει στη σχετική έρευνα. Δίνει  έμφαση στις κοινωνίες που έδρασαν στον ελλαδικό χώρο, όμως η διδασκαλία και η έρευνά μας αφορούν επίσης την ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών, καθώς και των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με τις σύγχρονες θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις επιστήμες που θεραπεύουμε στο τμήμα (ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία τέχνης)  και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

Στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι επίσης να αποφύγει μια αποκλειστικά ελληνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας. Τα μαθήματα που προσφέρονται  στα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δεν περιοριζόνται σε θέματα ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας ή ιστορίας και αρχαιολογίας του ελλαδικού χώρου, αλλά περιλαμβάνουν  και άλλες περιοχές και πολιτισμούς του κόσμου, για παράδειγμα την ευρωπαϊκή μεσαιωνική ιστορία, την οθωμανική ιστορία και την ιστορία της τέχνης της Δύσης.

Δύο από τις σημαντικές καινοτομίες που εισήγαγε το τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πρόγραμμα σπουδών του ήταν η θέσπιση όλων των μαθημάτων ως υποχρεωτικών κατ’ επιλογή και η υποχρέωση των διδασκόντων και διδασκουσών να μην επαναλαμβάνουν ένα θέμα που δίδαξαν πριν από την πάροδο τριών ετών εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μεγάλη ποικιλία θεμάτων και πολλαπλές δυνατότητες επιλογών.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ιστορίας & Αρχαιολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό, Εισαγωγή στην Ελληνική Κλασική Αρχαιολογία, Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής, Τοπογραφία: Ιερά Ολυμπίας, Δελφών, Δήλου, Αττικής Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική της αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής, Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία, Μεσοβυζαντινή Αρχαιολογία, Υστεροβυζαντινή Αρχαιολογία Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα, Αρχαία Ελληνική Επιγραφή, Θέματα στην Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία, Αρχιτεκτονική (Διαχρονικά), Θέματα Ζωγραφικής Παλαιογραφία-Κωδικολογία Βιοαρχαιολογία – Αρχαίο Περιβάλλον, Οικονομία-Νομισματική, Αρχαία Ελληνική Θρησκεία, Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Αγγειογραφίας, Παλαιοχριστιανική Γλυπτική – Μικροτεχνία, Μνημειακή Τοπογραφία Κωνσταντινουπόλεως, Παλαιογραφία – Κωδικολογία. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά κατεύθυνση και ενότητα: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :  

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα:

  • ως αρχαιολόγοι στην αρχαιολογική υπηρεσία
  • ως στελέχη σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, βιβλιοθήκες, στις κρατικές πινακοθήκες και μουσεία
  • στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση
  • σε ερευνητικά – επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα
  • στη συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή μουσείων
  • στη συγγραφή αρχαιολογικών κειμένων, κ.α.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αρχαιολόγων, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το  Π.Δ. 941/77 (ΦΕΚ 320 τ.Α΄/17.10.77).
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του ιστορικού είναι τα αντίστοιχα του εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος.  Όταν εργάζεται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικός, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.
  • Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14,  (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985), και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0116

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  150 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 14.200

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.425

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ