{0121} : Νομικής (Κομοτηνή)

το άρθρο ενημερώθηκε στις 27/10/2023

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Νομική Σχολή

Τμήμα Νομικής (Κομοτηνή)

Έδρα :

Διεύθυνση: Διεύθυνση : Πανεπιστημιούπολη 69 100 Κομοτηνή

Τηλέφωνο :  25310 39848, 25310 39892, 25310 39894 Fax 25310 39849 E-mail: secr@law.duth.gr

Σκοπός του τμήματος :

Τα Τμήματα της Νομικής έχουν σκοπό να εφοδιάσουν τους φοιτητές τους με τις απαραίτητες γνώσεις των διαφόρων κλάδων του Δικαίου, να τους εξοικειώσουν με τη νομική σκέψη και να τους καταστήσουν ικανούς να εφαρμόζουν και να ερμηνεύουν τις νομικές διατάξεις.

Σκοπός του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της Νομικής Επιστήμης. Η νομική Επιστήμη, αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών επιστημών, δεν περιορίζεται στον άχαρο πόλο ενός συστήματος έρευνας του κρατούντος ή του προϊσχύσαντος θετικού δικαίου, αλλά αναζητεί τους κοινωνικούς όρους που διέπουν την εξέλιξη του δικαίου.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει υποχρεωτικά μαθήματα και υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα. Εφόσον πέντε (5) από τα έξι (6) υποχρεωτικά κατ΄ επιλογήν μαθήματα ανήκουν στον ίδιο Τομέα, δύναται να ορισθεί χαρακτηρισμός κατεύθυνσης των σπουδών.

Η Νομική Παιδεία, όπως και κάθε μορφής παιδεία, έχει ως στόχο τη μετάδοση μέσα από ένα σύστημα μεθοδικής αναζήτησης αξιών και την υιοθέτηση αντίστοιχων τύπων συμπεριφοράς. Μολονότι ο σύγχρονος κόσμος διακρίνεται από μια σύγκρουση ανάμεσα στις προτεινόμενες από την Πολιτεία αξίες και τα αναγκαία μέσα τα οποία αντικειμενικά παρέχονται στο πολίτη για να πετύχει τους στόχους αυτούς, με επακόλουθο την αμφισβήτηση των αξιών ή την προσφυγή σε παράνομα μέσα, η Νομική Παιδεία δεν έχει χάσει την ειδοποιό διαφορά της από κάθε άλλη Παιδεία. Διότι στόχος της Νομικής Παιδείας παραμένει παντα η απόκτηση από το άτομο συνείδησης σχετικής με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, δηλ. η μετατροπή του ανθρώπου σε πολίτη. Ο κανόνας “άγνοια νόμου δε συγχωρείται” δεν έχει μόνο στενά νομικό περιεχόμενο. Αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή δράσης κάθε πολίτη, ο οποίος αν δε γνωρίζει ποια δικαιώματα έχει, γιατί περιορίζονται, πότε γίνεται καταχρηστική η άσκησή τους και πως τα υπερασπίζεται, δεν καθίσταται μόνον ο ίδιος αντικείμενο αυθαιρεσιών, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς δεν είναι ο νόμος που πρυτανεύει, αλλά το δίκαιο στο σύνολό του. Αυτό ακριβώς το πέρασμά του από την ερμηνεία του νόμου στη συνολική θεώρηση του δικαίου, δηλαδή την αντικατάσταση ενός πολιτικού τρόπου ρύθμισης της κοινωνίας (με χαρακτηριστικό την εξωτερική επιβολή) από έναν κοινωνικό τρόπο (με χαρακτηριστικό την εσωτερική συνοχή), προσπαθεί να πετύχει ένα σύγχρονο σύστημα νομικών σπουδών.

Η Νομική Επιστήμη δεν μπορεί να αποβάλει τη διάστασή του κοινωνικού προβληματισμού και των πολιτιστικών παραδόσεων, ούτε να παραγνωρίσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και την οικουμενική προστασία των δικαιωμάτων των λαών και των ανθρώπων. Το Πανεπιστήμιο ως τμήμα της κοινωνίας, αντανακλά τις αντιθέσεις της και δανείζεται τους σκοπούς της, αλλά ως κριτική συνείδηση στην πορεία του μετασχηματισμού της, οφείλει, με φαντασία και τόλμη, να προετοιμάσει το νέο κόσμο, να διαπλάσει τη νέα ελπίδα, να ξαναζωντανέψει το λησμονημένο άνθρωπο.

Το Τμήμα Νομικής έχει κάτι περισσότερο να προσφέρει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη, ανυψούμενη σε φορέα αφύπνισης της εθνικής μας συνείδησης για το παρόν και το μέλλον..

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Νομικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Συνταγματικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Ενοχικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Ιστορία Ελληνικού και Ρωμαϊκού Δικαίου, Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Φορολογικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου, Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης, Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Κοινωνιολογία του Δικαίου, Πολιτική Επιστήμη, Δίκαιο Περιβάλλοντος – Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Εγκληματολογία, Σωφρονιστική, Ανακριτική, Σύγχρονα Διεθνή Θέματα και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, Διεθνείς Σχέσεις, κ.α.

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :  

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευσή τους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: Δικηγόροι, Νομικοί Σύμβουλοι, Υποθηκοφύλακες, Συμβολαιογράφοι, Δικαστικοί λειτουργοί, Υπάλληλοι (ειδικές κατηγορίες),Διπλωμάτες (μετά από ειδικές εξετάσεις στην Διπλωματική Ακαδημία).

Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος απαιτείται ειδική άδεια, την οποία οι πτυχιούχοι μπορούν να αποκτήσουν αφού ασκηθούν επί 18 μήνες σε δικηγορικό γραφείο και περάσουν τις σχετικές εξετάσεις.  Μετά από 4 χρόνια άσκησης επαγγέλματος μπορούν να παρίστανται στο Εφετείο και μετά από 8 χρόνια στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας.

Οι Δικηγόροι, που επιθυμούν να εισέλθουν στον Δικαστικό Κλάδο, έχουν τη δυνατότητα, ένα έτος μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, να συμμετέχουν σε εξετάσεις και να εισέλθουν στον κλάδο των Δικαστών.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

Επίσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα του δικηγόρου ως πτυχιούχου της Νομικής Σχολής ορίζονται ως εξής: Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στη Νομική Σχολή δημιουργούνται οι ακόλουθες προοπτικές: 

Άσκηση δικηγορικού επαγγέλματος 

Απαιτείται 18μηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και κατόπιν εξετάσεων ο επιτυχών εγγράφεται στα μητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειάς του. Την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων. Ο δικηγόρος μπορεί να παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες ως ελεύθερος επαγγελματίας ή με πάγια αντιμισθία ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες κ.λ.π. 

Δικαστικός – Εισαγγελικός κλάδος 

Απαραίτητη είναι πλέον η φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγωγή σε αυτήν γίνεται με εισαγωγικό διαγωνισμό εφ’ όλης της ύλης του Δημοσίου δικαίου, ουσιαστικού και δικονομικού Αστικού και Εμπορικού δικαίου, καθώς και του ουσιαστικού και δικονομικού Ποινικού δικαίου. Οι επιτυχόντες ακολουθούν γενική εκπαίδευση αλλά στην πορεία επιλέγονται, κατόπιν εξετάσεων, στην κατεύθυνση (Πολιτικά και Ποινικά ή Διοικητικά Δικαστήρια) στην οποία είχαν την καλύτερη επίδοση, προκειμένου να διορισθούν στους αντίστοιχους δικαστηριακούς κλάδους. 

Συμβολαιογράφος  

Απαιτείται προηγούμενη άσκηση δικηγορίας. Κατόπιν, όσοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο συμμετέχουν σε σχετικό διαγωνισμό που προκηρύσσει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι το επάγγελμα είναι κλειστό (πρέπει να έχει κενωθεί κάποια θέση για να γίνει ένας νέος διορισμός). Την άσκηση του συμβολαιογραφικού λειτουργήματος ρυθμίζει ο Κώδικας Συμβολαιογράφων. 

Πανεπιστημιακή καριέρα 

Απαιτείται η απόκτηση διδακτορικού τίτλου από ελληνικό ή αλλοδαπό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Θέσεις – εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες- προκηρύσσονται από τις Νομικές Σχολές της χώρας και ακολουθεί η διαδικασία επιλογής σύμφωνα με το νόμο -πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.  

Διπλωματικό Σώμα 

Ο απόφοιτος της Νομικής Σχολής μπορεί ακόμη να ακολουθήσει διπλωματική καριέρα, μετά από επιτυχή εισαγωγή και πορεία στη Σχολή για το Διπλωματικό Σώμα. Οι εξετάσεις αυτές είναι ίσως οι δυσκολότερες που γίνονται σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς η εξεταστέα ύλη είναι εξαιρετικά ευρεία. Απαραίτητη είναι η γνώση Αγγλικών και Γαλλικών. 

Δημόσιος Τομέας 

Οι νομικές σπουδές επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες ή επιτροπές του Δημοσίου, στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές κ.α. Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος : 

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

Σχετικές Επαγγελματικές Οργανώσεις :   

  • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. web site: http://www.dsa.gr/
  • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.  web site:http://www.dsth.gr

 

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού :  0121

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 1,20

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  506 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 25 %

Αρχαία Ελληνικά : 25 %

Ιστορία : 25 %

Λατινικά : 25 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 19.225

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 16.975

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

 

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ