{0105} : Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 12/11/2023

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Θεολογική Σχολή 

  Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

 Έδρα : 

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Αθηνών,  15772  Άνω Ιλίσια

Τηλέφωνο: 210-727-5742, 5712, 5715, 5746  Fax: 210-727-57110   Ε-mail: secr@soctheol.uoa.gr  Facebook: @athens.socialtheology

Σκοπός του τμήματος :

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας, τμήμα της Θεολογικής Σχολής, της αρχαιότερης σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεραπεύει το γνωστικό αντικείμενο της Θεολογίας στην κοινωνική της διάσταση, όπως δηλαδή αυτή με βάση τη θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη μέσα στην κοινωνία.

Επίσης, παράλληλα με τη γενική επιστημονική θεολογική υποδομή που προσφέρει, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονική μελέτη της Θρησκείας βασισμένη στη σύγχρονη μεθοδολογία και συνδεδεμένη με τα επίκαιρα ζητήματα των καιρών μας..

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

«Με τις σπουδές σας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας μέσα σε ένα κλίμα φιλικό, το οποίο εγγυάται μια σχολή όπου εκτιμάται το ανθρώπινο πρόσωπο ως μοναδική εικόνα του Θεού,  ανοίγονται μπροστά σας νέοι ορίζοντες. Καθώς θα γίνεσθε κοινωνοί της ποικιλίας των Γνωστικών Αντικειμένων, τα οποία το Τμήμα θεραπεύει, θα συνειδητοποιείτε με τον παραγωγικότερο τρόπο την ταυτότητα, τα χαρίσματα και τις δυνατότητες που σας παρέχει η σπουδή της Θεολογίας και ιδίως η Θεολογία στην Κοινωνική της διάσταση, η οποία συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «διακονία – ευχαριστία – μαρτυρία». Ευχόμαστε ο Θεός της έκπληξης, της ελευθερίας και της αγάπης να σας χαρίσει ένα όμορφο ταξίδι ζωής ανακαλύψεων και αποκαλύψεων» (Σωτήριος Δεσπότης: Πρόεδρος του Τμήματος – Κίρκη Κεφαλέα: Αναπλ. Πρόεδρος).

Η στοχοθεσία του Προγράμματος  Σπουδών επιδιώκει να εισάγεται ο φοιτητής προοδευτικά και κατεξοχήν μέσω συγκεκριμένων υποχρεωτικών Μαθημάτων στο περιεχόμενο των βασικών «νεύρων» της Θεολογίας και των Θρησκευτικών επιστημών που θεραπεύουν οι τρεις Τομείς του Τμήματος:

(α) ο Τομέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας από του 9ου αι. – Βιβλικών Σπουδών και πολιτιστικού βίου της Μεσογείου,

(β) ο Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως και

(γ) ο Τομέας Θρησκειολογίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας

Παράλληλα με τις σπουδές σας στο Τμήμα κάθε Πέμπτη (07:00-9:30) υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχετε στη Θεία Λειτουργία στο Παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου της Θεολογικής Σχολής, το οποίο ευρίσκεται στο Β΄ όροφο της Θεολογικής Σχολής. Η Λατρεία συνιστά το κατεξοχήν «εργαστήρι» πρακτικής άσκησης και εμπειρίας της Θεολογίας. Ακολουθεί κοινή Τράπεζα και κέρασμα καφέ στο Αρχονταρίκι (Γ΄ όροφος), το οποίο είναι ανοικτό σε όλους.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους τελούνται «εναλλακτικές» Θείες Λειτουργίες (όπως η αρχαιότατη Θεία Λειτουργία του αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου) και «μικρές» Αγρυπνίες, ενώ τις παραμονές των Μεγάλων Εορτών τελούνται τα Μυστήρια του Ευχελαίου και της Εξομολόγησης. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, εκτός από την εμπειρία της άμεσης Κοινωνίας με τον Πατέρα Θεό της Εξόδου και τον «άλλον» (τον «ξένο»), οι φοιτητές ασκούνται στην Τελετουργική και την Ομιλητική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στην υπό ίδρυση Χορωδία Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Θεολογικής Σχολής υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Σχολής.

Τα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημιακών τμημάτων Κοινωνικής Θεολογίας είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχαία Ελληνικά, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη Χριστιανικής Αγωγής, Εισαγωγή στη Παιδαγωγική – Γενική Παιδαγωγική, Δογματική, Ερμηνεία και Ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης, Διδασκαλία Οικουμενικών Συνόδων, Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης, Βυζαντινή Μουσική – Ψαλτική, Φιλοσοφία της Θρησκείας, Κανονικό Δίκαιο, Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, Βυζαντινός Πολιτισμός, Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση του Αγίου Όρους, Πατρολογία,  Θεωρία και Πράξη Χριστιανικής Αγωγής, Τελετουργική, Ερμηνεία Πράξεων Αποστόλων, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, Αγιολογία, Θεολογία και Συμβουλευτική Γάμου και Οικογένειας, Χριστιανική Ηθική, Ποιμαντική, Θεολογία της Λατρείας, Ερμηνεία Θείας Λειτουργίας, Ιστορία των Δογμάτων, Εισαγωγή στη Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων, Εορτολογία, Ποιμαντική Ψυχολογία, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι  άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά   Δικαιώματα   – Προοπτικές :

Μπορεί να αναδειχτεί ως ικανός θεολόγος επιστήμονας ακολουθώντας επιπλέον κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή να εργαστεί ως καθηγητής θρησκευτικών στη μέση εκπαίδευση, αφού δώσει εξετάσεις για διορισμό στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μπορεί επίσης να γίνει κληρικός τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στον ευρύτερο ελληνισμό της διασποράς (Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Ασία), ενώ παράλληλα μπορεί να στελεχώσει ως λαϊκός διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας.

Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού μπορούν να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείμενο της τον άνθρωπο και τα προβλήματα του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συμβουλευτικοί Σταθμοί).  Για παράδειγμα  μπορούν να εργαστούν ως  κοινωνικοί λειτουργοί (σε όμορες δημόσιες ή εκκλησιαστικές υπηρεσίες), καθώς επίσης ως βοηθοί εκπαιδευτικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας.

Προοπτικές

Αναφορικά με το ευαίσθητο ζήτημα των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του, το Τμήμα  προωθεί μια ουσιαστική διασύνδεσή σας με την αγορά εργασίας ως εξής:

(α) Την τελευταία πενταετία μέσω ΕΣΠΑ οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία μέσω της Πρακτικής άσκησης επί ένα δίμηνο να εργαστούν σε πρότυπες σχολικές μονάδες και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η εργασιακή αυτή εμπειρία συμβάλλει στο να αποκομίσετε πλούσιες και πολύτιμες για το βιογραφικό σας εμπειρίες.

(β) Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής φοιτητικής κινητικότητας ΕΡΑΣΜΟΣ (Erasmus+) 9 με τις  εκπαιδευτικές συμφωνίες-συνεργασίας, τις οποίες το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας έχει υπογράψει με σημαίνοντα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (Αγγλόφωνο: Λουβέν, Γερμανόφωνα: Μόναχο, Βόννη, Τυβίγγη, Ινσμπουργκ, Γαλλόφωνο: Στρασβούργο, Ρουμανία: Σιμπίου), σας εξασφαλίζουν όχι μόνο σπουδές αλλά και εργασία στα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα της Γηραιάς Ηπείρου.

(γ) Έχοντας το Τμήμα πλήρως αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα με το πτυχίο τους να διδάσκουν στις πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται άλλη πιστοποίηση, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους Παιδαγωγικής.

(δ) Μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα Ιδρύματα της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Κοινά Σεμινάρια διεξάγει το Τμήμα με Πανεπιστήμια καθώς και με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα του Μονάχου, Τυβίγγης, Τέξας, Νέας Υόρκης (Ι.Μ. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου – Αστόρια) και Σικάγου. Οι ανωτέρω Δράσεις του Τμήματος εκτιμήθηκαν αρκούντως θετικά και στην τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος από τους εξωτερικούς κριτές.

(ε) Το Τμήμα εκτός από την κατάρτιση των φοιτητών του στα θέματα πίστης και ζωής αλλά και στο φαινόμενο Θρησκεία, που συνιστούν το DNA του πολιτισμού, προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με πρακτικές εφαρμογές στους σύγχρονους χώρους εργασίας, όπως Βιοηθική, Ψυχική Υγεία, ΜΜΕ και Ορθόδοξη Παράδοση κ.ά.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς σας στην αγορά εργασίας, το Τμήμα έχει αναπτύξει στις εξής πρωτοβουλίες και δράσεις:

(α) Ειδικά μαθήματα και ημερίδες, όπου φιλοξενούνται ειδικοί και αφορούν στον Θρησκευτικό Τουρισμό, την Επιχειρηματικότητα, τη Λογοτεχνία και την Τέχνη (Βυζαντινή Μουσική, Μουσειοδιδακτική). Αυτά συνδυάζονται με ξεναγήσεις «στα βήματα του απ. Παύλου», σε Μουσεία και περιοχές με ιστορικοθρησκευτικό συμβολισμό (όπως ο Μυστράς και η Ρώμη). Ταυτόχρονα σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος συνδιοργανώνονται Ημερίδες με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ αλλά και άλλους φορείς, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

(β) Σεμινάρια διάρκειας ενός εξαμήνου Νοηματικής Γλώσσας, Ελληνικής Γλώσσας, Συντήρησης έργων τέχνης κ.ά. Οι δράσεις αυτές σας εκπαιδεύουν ως φοιτητικό σύνολο σε πεδία εργασίας που έχουν ζήτηση, και εμπλουτίζουν το Βιογραφικό σας.

(γ) Εθελοντισμός: Το Τμήμα συμμετέχει εθελοντικά στο έργο κοινωφελών οργανισμών (όπως η  ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ), υποστηρίζει την Ανακύκλωση ενώ διατηρεί και Τράπεζα Αίματος. Περιοδικά μοιράζεται συσσίτιο σε αστέγους, ενώ επιπλέον παρέχεται Συμβουλευτική υποστήριξη σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

(δ) Παρεμβάσεις στον ΑΣΕΠ προκειμένου οι πτυχιούχοι μας επί τη βάσει του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος να συμπεριλαμβάνονται στις Προκηρύξεις που αφορούν στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας σε χώρους πολυπολιτισμικούς και πολυθρησκευτικούς, όπως αυτοί των Προσφύγων.

(ε) Επιπλέον στην Πανεπιστημιακή Λέσχη σας παρέχεται η δυνατότητα να μάθετε Ξένες Γλώσσες (ακόμη και Ρωσικά ή Αραβικά) δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο, να συμμετέχετε σε πολιτιστικές δράσεις (Τομέας Θεατρικός, Χορευτικός, Φωτογραφικός), να έχετε Υγειονομική Περίθαλψη (πρβλ. το Ιατρείο στο ισόγειο της Φιλοσοφικής Σχολής) ακόμη και ποικίλες ευκαιρίες άθλησης (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο πλησίον της Πανεπιστημιόπολης Ζωγράφου).

(στ) Μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος υπάρχει συνεχής πληροφόρηση για Υποτροφίες, Διαγωνισμούς και Βραβεία, τα οποία έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε, ώστε με την κατάλληλη οικονομική στήριξη να επικεντρώνετε απρόσκοπτα στις σπουδές σας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:

  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Θεολόγου ως εκπαιδευτικού προβλέπονται από τον   Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985). Καθώς επίσης, εφόσον  υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται επίσης και  από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Άλλες πληροφορίες:

Κληρικοί και μοναχοί μπορούν να φοιτήσουν στη Θεολογική Σχολή.

Μεταπτυχιακές σπουδές του τμήματος :

Το τμήμα προσφέρει τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

.

.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ):

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

Στατιστικά στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2023

Κωδικός Μηχανογραφικού : 0105

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής 2023 : 0,80

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2023-2024:  200 (από ΦΕΚ 2320 τ.Β’/11.04.2023)

Υπολογισμός Μορίων – Συντελεστές βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων

Γενικό Λύκειο (από ΦΕΚ 5399 τ.Β’/19.11.2021)

1ο Επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Πολιτικές Επιστήμες

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία : 30 %

Αρχαία Ελληνικά : 20 %

Ιστορία : 30 %

Λατινικά : 20 %

Γενικό Λύκειο (με 90%):

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2023 : 11.400

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2023 : 9.260

Επαγγελματικό Λύκειο:

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω τμήμα.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ