Παλιό σύστημα (10%)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα επιστημονικά πεδία του N.2525/1997 (με το παλιό σύστημα) εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση..

.
Προσοχή: αφορά τους αποφοίτους Λυκείων που θα διεκδικήσουν θέση εισαγωγής αποκλειστικά με το 10% χωρίς εξέταση. Και ΟΧΙ τους μαθητές της Γ’ Λυκείου του τρέχοντος σχολικού έτους 2015-16.

 

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικών Επιστημών
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστημών Υγείας
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Τεχνολογικών Επιστημών
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομίας & Διοίκησης

 

Αξίζει να σημειωθεί σύμφωνα με το  ΦΕΚ 1158 τ.Β’/04.04.2017 έχει προστεθεί επιπλέον τμήματα στα επιστημονικά πεδία.

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ