Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 07/02/2024

Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ

2. Υγιεινή

3. Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού

4. Αγωγή Βρέφους και Νηπίου

2Θ + 2Ε

5. Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας

6. Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ

 4Ε

7. Μουσικοκινητική Αγωγή

8. Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή : Υ.Α. Φ2 95229/Δ4 (ΦΕΚ 2072  τ.Β΄/15.06.2017)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
  • Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις, συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία, δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού.

.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων
Νομοθεσία: Υ.Α. τροποποίηση Γ2β/οικ.1570/99 (Φ.Ε.Κ. 749 τ.Β’/19.05.1999) και Π2β/οικ. 2808/97 (Φ.Ε.Κ. 645 τ.Β’/31.07.1997)
Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμιια,  Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών, Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ