Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 05/06/2016

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Σχόλιο: Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, δε προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας  της  συγκεκριμένης  ειδικότητας (ΦΕΚ  1567 τ.Β’/02.06.2016). Θα λειτουργήσει μόνο το σχολικό έτος 2016-17 στην Γ’ τάξη για τους μαθητές που την έχουν ήδη επιλέξει.

Μαθήματα:

Γ’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ + 1Ε

2. Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ + 1Ε

3. Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

1Θ + 4Ε

4. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη  Διαδικτυακών  Εφαρμογών

2Θ + 2Ε

5. Πληροφορικιακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

2Θ + 2Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053 τ.Β’/05.06.2015)

Στην ειδικότητα  Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού  θα μάθω περισσότερα στην Ανάπτυξη και  Διαχείριση Διαδικτυακών Εφαρμογών.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Σχολές  Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ