Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 23/09/2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Έδρα :

Διεύθυνση : TEI Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι – Κεφαλληνία

Τηλέφωνο :   26710 27311 Fax 26710 27312 E-mail: grampr@teiion.gr

Σκοπός του τμήματος :

Το περιεχόμενο σπουδών του Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επικοινωνίας με εξειδίκευση στα Ψηφιακά Μέσα με εφαρμογή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στόχος είναι η επιστημονική θεώρηση του πεδίου των Δημοσίων Σχέσεων και του συνολικού Επικοινωνιακού γίγνεσθαι, με ζητούμενο μια σφαιρική και κριτική γνώση που έχει να κάνει με την Κοινωνία και τον Πολιτισμό.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις :

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει την προαγωγή της κατανόησης της εμβέλειας των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων και των Επικοινωνιακών μεθόδων στο κοινωνικό, αισθητικό, πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον μας, σε όλες τις μορφές που αυτές αναπτύσσονται, δηλαδή από την ομιλία έως τα ηλεκτρονικά μέσα και από τον γραπτό λόγο έως το διαδίκτυο.

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις που παρέχονται αποσκοπούν στο να παρέχουν στους αποφοίτους: Γνώση των επικοινωνιακών μεθόδων και των κοινωνικών επιδράσεών τους και εξοικείωση με τις νέες σχετικές τεχνολογίες. Ικανότητα στην ανάλυση των κοινωνικών δεδομένων, στη συλλογή πληροφοριών και στη σύνθεση ιδεών, με ζητούμενο την δυνατότητα υλοποίησης επικοινωνιακών στρατηγικών στόχων. Τις απαιτούμενες οικονομικές γνώσεις για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ασχολούνται με την διαφήμιση και το μάρκετινγκ εταιρειών. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης των κάθε είδους εφαρμοσμένων μορφών επικοινωνίας και των συνακόλουθων συνεπειών τους. Την απαιτούμενη για το ευρύ αντικείμενο ενασχολήσεώς τους, πολιτιστική, φιλοσοφική και ψυχολογική παιδεία. Επικοινωνιακή επάρκεια στο γραπτό και προφορικό λόγο.

Τα Προγράμματα Σπουδών των τμημάτων Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας των ΤΕΙ είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα : 

Αρχές Οικονομικής,   Ποσοτικές Μέθοδοι, Εισαγωγή στους Η/Υ, Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές Δικαίου, Αρχές Μάνατζμεντ, Αρχές Μάρκετινγκ, Χρήση Εξειδικευμένου λογισμικού, Πολιτική Κοινωνιολογία, Εσωτερικές Επικοινωνίες, Τεχνικές ερωτηματολογίου και Συνέντευξης, Κοινωνική Ψυχολογία, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία, Ιστορία Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διαφήμιση, Οικονομική της Επικοινωνίας,  Διεθνείς Επικοινωνίες, Μάρκετινγκ ΜΜΕ, Κοινή γνώμη, Κουλτούρα και Επικοινωνία, Θεσμοί και Δράσεις της Ε.Ε, Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνείς Σχέσεις, Υπερεθνικοί Οργανισμοί, Πολιτικό Μάρκετινγκ, Γυναίκες και πολιτική, Δημοσιότητα και ΜΜΕ, Νομοθεσία-Νομολογία ΜΜΕ, Δημοσκοπήσεις, Διαχείριση Επικοινωνιακών κρίσεων, Εφαρμοσμένες Δημόσιες Σχέσεις, Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Επικοινωνίες, Θεσμός Χορηγιών,   Διαπολιτιστικές Επικοινωνίες,  Επικοινωνιακή Πολιτική, Επικοινωνιακός Προγραμματισμός, Ολοκληρωμένη Δημιουργία Πολυμέσων, ΜΜΕ και Ελληνική κοινωνία, Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Δημ. Σχέσεων, Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό,  Χρηματοοικονομικές Δημ. Σχέσεις, κ.α. Πιο αναλυτικά

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με την επίσημη  του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας του αντίστοιχου τμήματος, οι  απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας  (τέως ονομασία  Δημοσίων Σχέσεων)  θα μπορούν να βρουν απασχόληση ως:

 • στελέχη Δημοσίων Σχέσεων σε γραφεία ή τμήματα Δημοσίων Σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
 • στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας,
 • στελέχη εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων,
 • στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες,
 • στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Επίσης οι πτυχιούχοι των Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας μπορούν να ανελιχθούν και να διαπρέψουν ως:

 • διευθυντικά στελέχη τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Διαφήμισης, Μάρκετινγκ,
 • διευθυντές εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων, διαφημιστικών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων,
 • σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και
 • σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις τους απασχολούνται, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνιακή πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι  πτυχιούχοι  του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας  έχουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης.
 • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων προεκλογικών εκστρατειών και προγραμμάτων δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (Lobbying).
 • Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή της παρουσίασης του φορέα (δημοσίου, ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού) με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Χάραξη στρατηγικής και υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών για την προώθηση της εικόνας και των συμφερόντων του φορέα μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών του φορέα ή / και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων δράσεων και προγραμμάτων επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι του παραπάνω Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο και να εξελίσσονται στις βαθμίδες της ιεραρχίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα :

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας  των  ΤΕΙ, έχουν κατοχυρωθεί και ορίζονται ρητά, σύμφωνα με το Π.Δ.28 (ΦΕΚ 257 τ.Α’/23.10.2002).

Σχετικά επαγγέλματα:

 

.

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α.   αριθμ. 97719/Ζ1 (ΦΕΚ 2520 τ.Β΄/29.06.2018):

 

Τελικές επισημάνσεις

Σύμφωνα με τον Νόμο 4559 ΦΕΚ 142 τ.Α’/03.08.2018 το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καταργήθηκε και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.  

Συνεπώς οι σχολές και τα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν θα δεχτούν νέους φοιτητές από το ακαδ. έτος 2019 – 2020, ενώ οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές τους, έχουν την δυνατότητα να αποφοιτήσουν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ