Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

το άρθρο ενημερώθηκε στις :  07/02/2024

Eιδικότητα:  Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

.

Μαθήματα:

Γ΄τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Σύγχρονες  Γεωργικές Επιχειρήσεις

2. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

2Θ + 2Ε

4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

2Θ + 3Ε

5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

2Θ + 3Ε

6. Ασφάλεια Τροφίμων

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή: Y.A.Φ2/65921/Δ4 (ΦΕΚ 1426 τ.Β’/26.04.2017)

.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών  αναμένεται να αποκτήσει, κατά την εκπαίδευσή του,  τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:

 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοί, βιότοποι κ.λπ.).
 • Να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
 • Να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων.
 • Να παρακολουθεί και να επεμβαίνει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή  παραγωγής εργοστασίου).
 • Να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα.
 • Να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους.
 • Να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊόντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους.
 • Να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής.
 • Να ελέγχει σε στοιχειώδες  επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία.
 • Να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή.
 • Να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύεται  βασικά γεωργικά προϊόντα.
 • Να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους.
 • Να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
 • Να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων.
 • Να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 • Να γνωρίζει να συναλλάσετε.
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας.
 • Να αποκτήσει επιχειρηματική συνείδηση.

.

Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

,

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ