Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων του Τομέα Οχημάτων

Στατιστικά Στοιχεία Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου (ομάδας Α’ – γενική σειρά) του Τομέα Οχημάτων

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τμήματα για Υποψηφίους Τομέα Οχημάτων

2015

2014

2013

865 Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ)

1.918

1.977

1.932

862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα

1.846

1.878

1.849

863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα

1.862

1.897

1.887

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

1.840

1.895

1.876

861 Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

1.870

1.906

1.909

817 Σχολή Πλοιάρχων

1.539

1.477

1.293

818 Σχολή Μηχανικών

1.568

1.461

1.279

870 Αστυφυλάκων

1.866

1.870

1.864

592 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

1.295

1.261

1.116

473 Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.379

1.345

1.187

767 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.439

1.444

1.471

467 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Λάρισα)

1.476

1.460

1.359

465 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πάτρα)

1.496

1.515

1.484

461 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.687

1.656

1.635

475 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1.Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 2. Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ)

1.423

1.399

1.264

479 Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.452

1.452

1.373

737 Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ (Χαλκίδα)

1.407

1.345

1.240

698 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

1.209

1.125

1.022

471 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

1.373

1.335

1.170

513 Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (Καβάλα) – Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου ΤΕ

1.296

1.252

1.142

516 Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ (Θεσσαλονίκη)

1.582

1.530

1.469

511 Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ (Αθήνα)

1.522

1.452

1.346

701 Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ (Πειραιάς)

1.181

1.154

1.073

514 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

1.244

1.169

1.034

721 Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κοζάνη) – Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ

1.237

1.120

1.058

512 Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ (Αθήνα)

1.585

1.586

1.522

532 Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕ (Χανιά)

1.253

1.162

1.111

761 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων)

1.537

1.307

1.099

555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

1.192

1.080

950

477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών

1.715

1.698

1.731

Αποθήκευση – Εκτύπωση άρθρου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ