Τεχνολόγος Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού
  • Τομέας Πληροφορικής.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ