Φωτογράφος

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στο ανωτέρω τμήμα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες
  • 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ