Ψυχολόγος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα  ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για τα ανωτέρω τμήματα.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ