Ξενοδοχοϋπάλληλος

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Με εξαίρεση  οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου & Αγ. Νικολάου και το νέο τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού (Άμφισσα) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  για τις οποίες επιτυγχάνεται  και από:

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Με εξαίρεση το νέο τμήμα Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού (Άμφισσα) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  το οποίο θα  επιτυγχάνεται  και από:

  • Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ