Βιβλιοθηκονόμος – Αρχειονόμος

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  • Τομέας Πληροφορικής με εξαίρεση το Τμήμα Αρχειονομίας,  Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) του Ιονίου Πανεπιστημίου.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ