Αρχαιολόγος

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Δυνατότητες  εισαγωγής στα ανωτέρω τμήματα, κυρίως:

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων

  • 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων

  • Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για τα ανωτέρω τμήματα.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ