5ο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης (παλιό σύστημα)

επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1158 τ.Β’/04.04.2017 έχουν προστεθεί:

.

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Πανεπιστήμια

Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου)

353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
326 Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Αθήνα)
176 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
336 Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας (Πειραιάς)
124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)
161 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
150 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)
352 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πάτρα)
320 Διοίκηση Επιχειρήσεων (Χίος)
346 Διοίκηση Επιχειρήσεων  Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)
240 Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αθήνα)
347 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής  (Αθήνα)
337 Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)
157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)
180 Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)
144 Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας (Αθήνα)
318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)
152 Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)
312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)
315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)
309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)
350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)
311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – Α.Π.Θ.
317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ.
345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) (κατευθύνσεις: 1. Οικονομικής Ανάλυσης 2.Διοίκηση Επιχειρήσεων)
319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)
321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)
361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
400 Οργάνωσης & Διαχείρισης  Αθλητισμού (Σπάρτη)
313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα)
322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1.Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 2. Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών)
316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)
155 Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Στρατιωτικές Σχολές

867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) (Θεσσαλονίκη)
865 Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστύριξης (Σ.Μ.Υ.Α.)

 

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Αστυνομικές Σχολές (μόνο για πολίτες)

869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
870 Αστυφυλάκων

 

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Αστυνομικές Σχολές (μόνο για Αστυνομικούς)

872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τ.Ε.Ι.

Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου)

596 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
751 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 3.Μάρκετινγκ)
603 Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
585 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
631 Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Αθήνα) –  Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
734 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) – Διοίκηση Επιχειρήσεων  (κατευθύνσεις 1 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 2.Δοίκηση Επιχειρήσεων)
770 Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
602 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στη Διοίκηση και την Οικονομία)
610 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
593 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) – Διοίκηση Επιχειρήσεων
611 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
777 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
605 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
587 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων  3.Μάρκετινγκ)
591 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων)
609 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
771 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
764 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
765 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Διοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας 3.Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
766 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ 3 Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων)
715 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) – Διοίκηση Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
604 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) –  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
595 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2.Μάρκετινγκ)
594 Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) – Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας)
584 Διοίκησης Επιχειρήσεων  και Οργανισμών  (Καλαμάτα) – Τοπικής Αυτοδιοίκησης
755 Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3.Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
756 Διοίκησης, Οικονομίας, & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων  και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3.Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
740 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
549 Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)
772 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
561 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
569 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
731 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
773 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
565 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
774 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι)
559 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πειραιάς)
775 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
575 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)
577 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  (Χαλκίδα)
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Καστοριά)

 

 

.

.

 

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.)

613 Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

614 Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (Α.Σ.Τ.Ε.Α.Ν.)

 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ