2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών Επιστημών (παλιό σύστημα)

επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1158 τ.Β’/04.04.2017 έχει προστεθεί:

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Πανεπιστήμια

Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου)

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)
282 Βιολογίας (Ηράκλειο)
277 Βιολογίας (Αθήνα)
279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)
281 Βιολογίας (Πάτρα)
325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)
356 Γεωγραφίας (Αθήνα)
287 Γεωλογίας (Πάτρα)
283 Γεωλογίας & Περιβάλλοντος (Αθήνα)
285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)
273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
275 Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
326 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)
200 Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)
324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών (Αθήνα)
288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)
216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
250 Επιστημών της Θάλασσας (Μυτιλήνη)
162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 2. Διοίκησης Τεχνολογίας)
246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)
163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)
187 Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
251 Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών
248 Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
243 Μαθηματικών (Αθήνα)
249 Μαθηματικών  (Ιωάννινα)
252 Μαθηματικών (Σάμος) – Μαθηματικών
218 Μαθηματικών  (Σάμος) – Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)
247 Μαθηματικών (Πάτρα)
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)
272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)
340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
344 Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)
371 Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)
179 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)
166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)
333 Πληροφορικής (Αθήνα)
338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
199 Πληροφορικής (Κέρκυρα)
99 Πληροφορικής (Λαμία)
339 Πληροφορικής (Πειραιάς)
412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)
330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη)
369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)
329 Στατιστικής (Αθήνα)
318 Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)
261 Φυσικής (Ηράκλειο)
253 Φυσικής (Αθήνα)
255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη)
259 Φυσικής (Ιωάννινα)
257 Φυσικής (Πάτρα)
270 Χημείας (Ηράκλειο)
263 Χημείας (Αθήνα)
265 Χημείας (Θεσσαλονίκη)
269 Χημείας (Ιωάννινα)
267 Χημείας (Πάτρα)
262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)
ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Στρατιωτικές Σχολές

801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα
806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα
821 Ικάρων (ΣΙ) – Ιπτάμενοι
826 Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)
811 Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μάχιμοι
816 Ναυτικών Δοκίμων  (ΣΝΔ) – Μηχανικοί
862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα
863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα
864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)
ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

817 Σχολή Πλοιάρχων
818 Σχολή Μηχανικών
ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τ.Ε.Ι.   

Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου)

694 Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)
690 Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)
692 Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)
550 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
551 Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)
555 Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
546 Τεχνολογίας Τροφίμων  (Αργοστόλι)
557 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)
757 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου)
758 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ηράκλειο) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2.Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 3. Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων)
759 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Θεσσαλονίκη) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας)
760 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Καλαμάτα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2.Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
761 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Λάρισα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Μηχανικοί Βιοσυστημάτων)
762 Τεχνολόγων Γεωπόνων (Φλώρινα) (κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Ζωικής Παραγωγής 3. Αγροτικής Οικονομίας 4. Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων)
698 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ