1ο Επιστημονικό Πεδίο (παλιό σύστημα)

Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών

επίσης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1158 τ.Β’/04.04.2017 έχει προστεθεί:

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Πανεπιστήμια

Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου)

127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
129 Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
176 Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
135 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
137 Γερμανικής  Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
186 Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)
124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
147 Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)
368 Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο)
355 Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)
179 Διεθνών & Ευρωπαϊκών  και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)
154 Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
148 Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)
153 Επικοινωνίας & Μέσων Πολιτισμού (Αθήνα)
404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
136 Επιστημών της Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
162 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)
169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)
362 Θεατρικών Σπουδών  (Ναύπλιο)
168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)
101 Θεολογίας (Αθήνα)
103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)
183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
116 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)
110 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Αθήνα)
112 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)
114 Ιστορίας & Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
108 Ιστορίας & Εθνολογίας (Κομοτηνή)
145 Ιστορίας (Κέρκυρα)
104 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
177 Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
163 Κινηματογράφου  (Θεσσαλονίκη)
187 Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  (Αθήνα)
167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας (Μυτιλήνη)
105 Κοινωνικής Θεολογίας (Αθήνα)
159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)
149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα)
348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)
173 Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)
181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)
409 Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
121 Νομικής (Κομοτηνή)
119 Νομικής (Θεσσαλονίκη)
117 Νομικής (Αθήνα)
385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας (Κέρκυρα)
142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης  (Ρόδος)
334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
141 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πάτρα)
179 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Ιωάννινα)
341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών  (Φλώρινα)
166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
159 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
107 Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
123 Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
125 Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας (Αθήνα)
351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
373 Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Πολιτικής Επιστήμης
343 Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) – Κοινωνικής Διοίκησης (Κατευθύνσεις: 1. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 2. Κοινωνικής Εργασίας)
357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
192 Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα)
188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
367 Τεχνών Ήχου & Εικόνας (Κέρκυρα)
115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
109 Φιλολογίας (Αθήνα)
111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
113 Φιλολογίας (Ιωάννινα)
189 Φιλολογίας (Καλαμάτα)
175 Φιλολογίας (Πάτρα)
120 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
118 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Αθήνα)
122 Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Ιωάννινα)
102 Φιλοσοφίας (Πάτρα)
138 Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
170 Ψυχολογίας (Αθήνα) – Πάντειο
171 Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ
151 Ψυχολογίας  (Ρέθυμνο)

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Στρατιωτικές Σχολές

866 Στρατολογικό – Στρατιωτ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη
875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ)

413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας
414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών  Θεσσαλονίκης
415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βέλλας Ιωαννίνων
416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης
417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βέλλας Ιωαννίνων
418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηράκλειο Κρήτης

 

ΚΩΔ.
ΜΗΧ

Τ.Ε.Ι.

Τμήμα – Εισαγωγική κατεύθυνση (κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου)

601 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
599 Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα)
694 Προσχολικής Αγωγής (Θεσσαλονίκη)
690 Προσχολικής Αγωγής (Αθήνα)
692 Προσχολικής Αγωγής (Ιωάννινα)
602 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα) – Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατευθύνσεις 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων 2. Εφαρμοσμένες Ξένες Γλώσσες στην Διοίκηση και την Οικονομία)
755 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα)  (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία  3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
756 Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) (κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 2. Μουσειολογία 3. Επικοινωνία Πολιτιστικών Μονάδων)
843 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
861 Κοινωνικής Εργασίας (Αθήνα)
696 Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)
746 Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ΤΕ (Ζάκυνθος) – Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕ
730 Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Καστοριά)

741Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ (Αργοστόλι)

 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ