{0418} : Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείο Κρήτης

Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες θα λειτουργήσουν ΜΟΝΟ τα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών ΑΕΑ Αθήνας και ΠΑΕΑ Κρήτης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Συνεπώς στο Μηχανογραφικό του 2022 και εφεξής το παρακάτω πρόγραμμα δεν θα είναι διαθέσιμο.

το άρθρο ενημερώθηκε στις : 24/06/2023

Πατριαρχική

Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής

Έδρα :

Διεύθυνση:  Αλκιβιάδου 10, ΤΚ 71307, Ηράκλειο

Τηλέφωνο:  2810232193,  2810327180  Fax:  2810327611 Email: info@aeahk.gr

Σκοπός του τμήματος

Σκοπός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους.

Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν ως αποστολή:

  • να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού
  • να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο
  • να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία
  • να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο.

Διάρκεια σπουδών : 4 έτη (8 εξάμηνα)

Κατευθύνσεις – Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών:

Το Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής έχει οκτώ εξάμηνα σπουδών και πρόκειται για τμήμα, στο οποίο οι φοιτητές εκπαιδεύονται για την εκμάθηση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Τέχνης.

Στο εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνεται τρίωρο ιερών ακολουθιών υποχρεωτικής παρακολούθησης, Κατ’ αυτές τελούνται υποδειγματικά υπό φροντιστηριακή μορφή όλες οι εν χρήσει και μη ιερές ακολουθίες. Οι φοιτητές συμμετέχουν υποχρεωτικά στους χορούς των ψαλτών κατά την τέλεση των ακολουθιών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην παρουσίαση, στη βίωση και μετάδοση του μουσικού πλούτου – πολιτισμού στους φοιτητές και στις φοιτήτριες. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει εκτός της Βυζαντινής Μουσικής, Δημοτική Μουσική, Ευρωπαϊκή Μουσική και εκμάθηση μουσικών, παραδοσιακών οργάνων. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (άρθρο 3 του Ν3442). 

Τα Προγράμματα Σπουδών: Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής είναι αντίστοιχα και εφάμιλλα μεταξύ τους.

Ενδεικτικά Μαθήματα :

Αρχαία Ελληνικά,  Χριστιανική Γραμματεία,  Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Υμνολογία: ψαλμός, υπόψαλμα, αντίφωνο, Το Ειρμολόγιο: Οι πολύστροφοι Κανόνες (Ειρμολογικό Γένος), Ειρμολόγιο- Προλογάριο, το σύντομο μέλος, Ξένη Γλώσσα, Αναλυτική Βυζαντινή Σημειογραφία, Ορθοφωνία- Φωνητική, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές, Ερμηνεία Λειτουργικών Περικοπών Καινής Διαθήκης, Θεολογική και Κοσμολογική Ερμηνεία της Γένεσης και Ερμηνεία, Λειτουργικών Περικοπών Παλαιάς Διαθήκης, Εισαγωγική Ανάγνωση της Προθεωρίας της Παπαδικής ή Ψαλτικής Τέχνης, Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία: Η Ελληνική Δημοτική Μουσική, Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Μουσική, Ιστορία Χριστιανικής Λατρείας, Ιστορία της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ψαλτικής Τέχνης, Βυζαντινή Σημειογραφία και Παλαιογραφία: Γένεση- Εξέλιξη- Εξήγηση, Εκκλησιαστική και Δημοτική Μουσική των Βαλκανίων, Οργανολογία-Οργανοχρησία:Έγχορδα Όργανα : (Ταμπουράς, Κανονάκι, Ούτι, Λαούτο), Εισαγωγή στην Πληροφορική, Εισαγωγή στη Δυτική Μουσικολογία, Θεωρία και Σολφέζ της Ευρωπαϊκής Μουσικής, Στεριανή και Νησιωτική μουσική παράδοση, Η βυζαντινή κοσμική και η νεώτερη αστική μουσική, Μελοποιία – Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής, Πολίτικη, Θρακιώτικη και Μικρασιατική μουσική παράδοση, Αγιολογία,  Υμνολογία και Υμνογραφία, Τελετουργική, Η αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης, Ύμνοι του Ακάθιστου Ύμνου και του Τριωδίου, Ύμνοι Μ. Εβδομάδος, Τα Γένη και τα είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μουσικής, Ερμηνεία Λατρευτικών  και  Υμνολογικών  Κειμένων,  Υφολογία- Αισθητική: Έκφραση του Βυζαντινού Μέλους, κ.α. 

Αναλυτικά όλα τα μαθήματα ανά εξάμηνο: εδώ

Περισσότερα στοιχεία :

Τι άλλο πρέπει να ξέρω :

  • Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές :

Σύμφωνα με το Νόμο 3423, άρθρο 17 παρ. 3 και 4 (ΦΕΚ 14 τ.Α’/03.02.2006):

  • Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, χειροτονούμενοι, κατατάσσονται στην Α΄ μισθολογική κατηγορία Εφημερίων και εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΠΕ.
  • Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών δεν παρέχει δικαίωμα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών προσλαμβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Σχετικά επαγγέλματα:

Μετεγγραφές Φοιτητών:  Αντίστοιχα τμήματα άλλων Α.Ε.Ι. με βάση την Υ.Α. αριθμ. 69980/Ζ1 ΦΕΚ 4002 τ.Β’/23.06.2023

  • Χωρίς καμία αντιστοιχία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για περαιτέρω έρευνα:

Σχετικές  Επαγγελματικές  Οργανώσεις:

  • Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδας.

 

Στατιστικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 

Πανελλαδικές 2021 

Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής:  0,80 (από ΦΕΚ 1930 τ.Β’/13.05.2021)

Κωδικός Μηχανογραφικού:  0418

Θέσεις εισακτέων ακαδ. έτος 2021-2022: 10 (από ΦΕΚ 1929 τ.Β’/13.05.2021)

Γενικό Λύκειο 

Βαθμολογία Πρώτου Εισαγόμενου 2021 : 8.832

Βαθμολογία Τελευταίου Εισαγόμενου 2021 : 8.832

Επαγγελματικό Λύκειο

Δεν προβλέπεται πρόσβαση στους αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων για το ανωτέρω πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής & Ψαλτικής.

Διαχρονική Εξέλιξη των Βάσεων Εισαγωγής Μαθητών Γενικού Λυκείου (GEL) με το 90%

Διαχρονική Εξέλιξη του Αριθμού των Εισακτέων

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ